Tọa đàm giải pháp chống trùng lắp dữ liệu trong hoạt động nghiên cứu

Giải pháp nào cho việc chống trùng lắp dữ liệu trong hoạt động nghiên cứu??!

Chiều thứ 3 (07/08/2018) vừa qua, tại cơ sở Đinh Tiên Hoàng, Trung tâm Thông tin - Thư viện phối hợp cùng Trung tâm nghiên cứu Biển và Đảo trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Giải pháp chống trùng lắp dữ liệu trong nghiên cứu - Data duplication”.

Hội nghị bạn đọc Thư viện ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM 2018

Tháng tư vừa qua, Thư viện Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM đã tổ chức hoạt động triển lãm tài liệu (từ ngày 16/04 đến ngày 21/04/2018) với chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp thống nhất đất nước” và chương trình Hội nghị bạn đọc 2018 (18/04/2018) tại Phòng đọc, cơ sở Linh Trung - Thủ Đức.

Đợi anh về

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày Cách mạng Tháng Mười Nga, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông phát hành tập thơ Đợi anh về. Tên của sách được lấy theo tên tác phẩm của Konxtantin Ximonov. Bài thơ đã được nhà thơ Tố Hữu dịch sang tiếng Việt từ năm 1947, có ảnh hưởng và ý nghĩa đặc biệt với cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam.

Tọa đàm giải pháp chống trùng lắp dữ liệu trong hoạt động nghiên cứu

Giải pháp nào cho việc chống trùng lắp dữ liệu trong hoạt động nghiên cứu??!

Chiều thứ 3 (07/08/2018) vừa qua, tại cơ sở Đinh Tiên Hoàng, Trung tâm Thông tin - Thư viện phối hợp cùng Trung tâm nghiên cứu Biển và Đảo trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Giải pháp chống trùng lắp dữ liệu trong nghiên cứu - Data duplication”.