http://opac.hcmussh.edu.vn/cgi-bin/gw_43_3/chameleon?lng=vn&skin=defaulthttp://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/

HÃY CHUNG TAY ĐẨY LÙI ĐẠI DỊCH COVID-19

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng và Chính phủ đoàn kết, đồng lòng vượt qua và chiến thắng đại dịch Covid-19, vừa qua Vụ Thư viện - Thư viện Tp. Cần Thơ đã thực hiện một đoạn phim tư liệu trên nền nhạc bài hát Việt Nam ơi! Đánh bay Covid (Sáng tác: Minh BETA)

Những cuộc hội ngộ của văn chương thế giới: văn học so sánh: nghiên cứu và dịch thuật

So sánh, một cụm từ mà chúng ta mỗi khi nghe đến đều hiểu thầm là sự cân, đo, đong, đếm để phân thứ hạng bằng một đơn vị nào đó. Vậy so sánh văn học chúng ta dùng đơn vị gì? Và văn học so sánh là gì?