Buổi giới thiệu sách: “Đưa tin từ trái đất: Như thể hành tinh này quan trọng”

Đưa tin từ trái đất: Như thể hành tinh này quan trọng là nội dung cuốn sách chuyên khảo về Báo chí và cũng chính là chủ đề của buổi giới thiệu sách do Khoa Báo chí và Truyền thông tổ chức tại hội trường D201, ĐHKHXH&NV – ĐHQG-HCM.