Rất đông học sinh, phụ huynh đến tìm hiểu về Trường ĐH KHXH&NV

Với rất nhiều câu hỏi đến ban Tư vấn tuyển sinh Trường ĐH KHXH&NV, các học sinh đều thể hiện nguyện vọng đặt chân vào ngôi trường có bề dày 60 năm đào tạo, nghiên cứu. Hơn 3000 học sinh đã đến tìm hiểu về Trường.

HỢP TUYỂN VĂN HỌC CỔ ĐIỂN HÀN QUỐC

Nằm trong bộ sách Hợp tuyển văn học Hàn Quốc thuộc khuôn khổ “Đề án Phát triển tài nguyên nghiên cứu và giảng dạy văn học Hàn Quốc ở Việt Nam thực hiện trong ba năm 2012 – 2015” với sự tài trợ của Viện Nghiên cứu Trung ương Hàn Quốc