10 sinh viên của Trường KHXH&NV nhận được học bổng Mitsubishi UFJ

Chiều 21-01-2016, ĐHQG-HCM đã trao 30 suất học bổng Mitsubishi UFJ cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc trong năm học vừa qua. Trong đó, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM được nhận 10 suất.