V/V TIẾP NHẬN CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU/TÁC PHẨM KIỂM TRA TRÙNG LẶP DỮ LIỆU

Căn cứ công văn số 18/XHNV-TTPC-SHTT ngày 04/03/2021 về việc áp dụng Quy định trích và chống đạo văn và việc kiểm tra trùng lặp dữ liệu bằng phần mềm DoIT và Turnitin, bắt đầu từ ngày 01/03/2021, Thư viện là đơn vị thực hiện công tác kiểm tra trùng lặp dữ liệu. 
Để thuận tiện cho các cá nhân, đơn vị khi thực hiện các thủ tục liên quan đến công tác trên, Thư viện xin thông báo các nội dụng chính như sau:

09.Tb ve viec tiep nhan cong nhan CTNC kiem tra trung lap du lieu 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.