Nguyễn Thị Thập - Người con ưu tú của Nam bộ thành đồng

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia – Sự thật

Năm xuất bản: 2016

Thư viện trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM

Vị trí tài liệu trong kho : P3(1) : Lịch sử Việt Nam – Phòng đọc và phòng mượn(Cơ sở Đinh Tiên Hoàng, C.s Thủ Đức)

  Đồng chí Nguyễn Thị Thập là người con ưu tú của dân tộc Việt Nam, đã trọn đời cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng phụ nữ.

          Gần 60 năm tham gia hoạt động cách mạng trên cả hai miền đất nước, dù ở cương vị công tác nào, đồng chí Nguyễn Thị Thập cũng đều trung thành tuyệt đối với Đảng và Tổ quốc. Vượt qua mọi khó khăn, nguy hiểm để hoàn thành nhiệm vụ. Dưới sự lãnh đạo của đồng chí, nhiều phong trào phụ nữ đã được hình thành và phát triển rộng lớn và sôi nổi.

          Cuốn sách Nguyễn Thị Thập - Người con ưu tú của Nam bộ thành đồng phản ánh một cách khái quát cuộc đời, sự nghiệp quang vinh cũng như những đóng góp lớn lao của đồng chí Nguyễn Thị Thập với cách mạng Việt Nam nói chung, với phong trào phụ nữ Việt Nam nói riêng. Qua đó, làm nổi bật tinh thần khắc phục vượt mọi khó khăn, nguy hiểm, hiến dâng tuổi xuân và hạnh phúc riêng tư để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó, từ đó khắc họa nên chân dung người chiến sĩ cộng sản kiên cường, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam, trọn đời cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng phụ nữ.

Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.