Thông báo về việc dùng thử các Cơ sở dữ liệu

Kính gửi anh/chị!
Hiện nay Thư viện Trung tâm được truy cập và sử dụng các Tạp chí điện tử IOP Science Journals, Bộ sưu tập Sách điện tử IG Publishing và Cơ sở dữ liệu ACM. Đây là các CSDL có uy tín về các lĩnh vực sau:
- Tạp chí điện tử IOP Science Journals: Vật lý, Toán học, Hóa học ( 74 tạp chí điện tử)
- Sách điện tử IG Publishing: Khoa học Kỹ thuật, Khoa học xã hội với (50,000 sách điện tử)
- Cơ sở dữ liệu điện tử ACM: Khoa học máy tính & Khoa học công nghệ (43 tạp chí + 6,500 dữ liệu media)
Để xem thêm thông tin chi tiết về cách thức truy cập sử dụng các CSDL, anh/chị vui lòng truy cập vào:
- Website TVTT: http://www.vnulib.edu.vn/?p=5360
- Blog TVTT: http://centrallibraryvnuhcm.blogspot.com/

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.