Nghiệm thu cơ sở Dự án xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN “Hoạt động thư viện – Thuật ngữ và định nghĩa về sản phẩm và dịch vụ thư viện”

Thực hiện nhiệm vụ của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch giao cho Thư viện Quốc gia Việt Nam (TVQG) biên soạn Bộ Tiêu chuẩn về thuật ngữ và định nghĩa, ngày 08/7/2016, TVQG đã tổ chức nghiệm thu cơ sở Dự án xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN “Hoạt động Thư viện - Thuật ngữ và định nghĩa về sản phẩm và dịch vụ thư viện” do ThS. Kiều Thúy Nga - Giám đốc làm Chủ nhiệm Dự án, TS. Lê Văn Viết làm Trưởng Tiểu ban Kỹ thuật chuyên ngành.

Tham dự buổi nghiệm thu có bà Đinh Nguyễn Phương Thảo - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Sản phẩm và dịch vụ thư viện là kết quả của hoạt động thư viện và có ý nghĩa lớn trong việc đưa giá trị của thư viện đến người sử dụng nhằm khai thác tối ưu lợi ích của mỗi cá nhân và toàn xã hội. Cùng với sự phát triển của thư viện, các loại hình sản phẩm và dịch vụ liên quan cũng không ngừng được đổi mới và sáng tạo. Việc triển khai xây dựng TCVN “Hoạt động thư viện - Thuật ngữ và định nghĩa về sản phẩm và dịch vụ thư viện” sẽ góp phần từng bước hoàn thiện công tác tiêu chuẩn hóa, làm đầy đủ thêm hệ thống thuật ngữ chuyên ngành thư viện. Thống nhất sử dụng thuật ngữ, định nghĩa về sản phẩm và dịch vụ thư viện không chỉ mang lại hiệu quả cho việc trao đổi học thuật trong nước mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ nguồn lực thông tin và giao lưu quốc tế giữa các thư viện Việt Nam với thư viện các nước trong cộng đồng ASEAN và thế giới.

Căn cứ Hợp đồng, hồ sơ các sản phẩm của Dự án và kết quả nhiệm vụ được thể hiện qua nội dung trình bày của Tiểu ban Kỹ thuật chuyên ngành, Hội đồng nghiệm thu cơ sở đã đánh giá chất lượng của Dự thảo Tiêu chuẩn như sau:

 - Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia đã tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật, những cam kết quốc tế có liên quan và hài hoà với tiêu chuẩn quốc tế. Tiêu chuẩn đã đảm bảo sự đồng bộ với các tiêu chuẩn đã được xây dựng và các tiêu chuẩn khác của ngành, mang tính đồng thuận cao trên cơ sở tổng hợp một cách có hệ thống các ý kiến chuyên gia, có tiếp thu, phân tích, đánh giá, lý giải rõ ràng, hài hoà lợi ích của các thành phần tham gia cũng như được hỏi ý kiến. Trình tự, thủ tục xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia đã tuân thủ các yêu cầu nghiệp vụ.

 - Bản thuyết minh Dự thảo Tiêu chuẩn: Trình bày đầy đủ, chi tiết và rõ ràng để thấy sự cần thiết xây dựng Tiêu chuẩn, bố cục của Tiêu chuẩn và cơ sở khoa học của việc lựa chọn, xử lý các thuật ngữ đưa vào Tiêu chuẩn, đảm bảo tính logic, thực tiễn và đồng thuận. Có bảng đối chiếu nội dung với các tài liệu viện dẫn, tham khảo, thể hiện sự nghiêm túc, cẩn trọng của Tiểu ban Kỹ thuật chuyên ngành.

- Báo cáo tổng hợp Dự án cung cấp toàn bộ thông tin có liên quan về nội dung Dự án bao gồm tổng quan về Dự án và những kết quả thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo đúng mục tiêu, yêu cầu.

Tuy nhiên, để Dự thảo Tiêu chuẩn được hoàn thiện hơn, Hội đồng nghiệm thu đề nghị Tiểu ban Kỹ thuật chuyên ngành hoàn thiện một số nội dung sau: Hoàn thiện thêm hồ sơ Dự án theo quy định; Rà soát, hoàn chỉnh lại nội dung Dự thảo Tiêu chuẩn để trình thẩm tra theo các ý kiến góp ý của thành viên Hội đồng.

Sau khi thảo luận đánh giá, Hội đồng nghiệm thu cơ sở Dự án xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia “Hoạt động Thư viện - Thuật ngữ và định nghĩa về sản phẩm và dịch vụ thư viện” đã kết luận: nhất trí gửi Hồ sơ Dự án xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia sang Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị thành lập Hội đồng thẩm tra.

Hình ảnh cùng sự kiện:

Toàn cảnh buổi Nghiệm thu

Chủ tịch Hội đồng Nguyễn Ngọc Anh điều hành buổi Nghiệm thu

TS. Lê Văn Viết - Trưởng Tiểu ban Kỹ thuật chuyên ngành Dự án
trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu

TS. Nguyễn Huy Chương - Phản biện 1 đóng góp ý kiến cho Dự thảo TCVN

TS. Đỗ Văn Hùng - Phản biện 2 đóng góp ý kiến cho Dự thảo TCVN

PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Thanh - Ủy viên Hội đồng

đóng góp ý kiến cho Dự thảo TCVN

ThS. Phạm Băng Tâm - Uỷ viên Hội đồng đóng góp ý kiến cho Dự thảo TCVN

ThS. Lê Đức Thắng - Uỷ viên Hội đồng đóng góp ý kiến cho Dự thảo TCVN

ThS. Trần Mỹ Dung - Uỷ viên Thư ký Hội đồng đóng góp ý kiến cho Dự thảo TCVN

Cn. Nguyễn Vân Anh - Thành viên Tiểu ban Kỹ thuật chuyên ngành

đóng góp ý kiến cho Dự thảo TCVN

ThS. Nguyễn Thị Đào - Chuyên gia Tư vấn Dự án đóng góp ý kiến cho Dự thảo TCVN

Bà Đinh Nguyễn Phương Thảo - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ VHTTDL đóng góp ý kiến cho Dự thảo TCVN

Ông Nguyễn Xuân Dũng - Phó Giám đốc TVQG phát biểu tại buổi Nghiệm thu


Tin và ảnh: Hồng Vân

Nguồn: http://nlv.gov.vn


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.