PHIẾU YÊU CẦU TÀI LIỆU

(Vui lòng điền đầy đủ thông tin vào phiếu yêu cầu tài liệu và gửi về email: bosunglibussh@gmail.com)

  1. Thông tin cá nhân

 

Họ và tên:

 

Địa chỉ email:

 

Điện thoại liên lạc:

 

 

  1. Đối tượng

 

Đối tượng                                                

Khoa / phòng, ban

Sinh viên

 

Học viên cao học

 

Nghiên cứu sinh

 

Giảng viên

 

Cán bộ khối văn phòng

 


  1. Thông tin về tài liệu

 

STT

Nhan đề

Tác giả

Nhà xuất bản

Năm xuất bản

Lần xb

(nếu có)

Các thông tin khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.