Animal Behavior: An Evolutionary Approach

Author : John Alcock

Publisher: Sinauer Associates

Coppyright: 2009

Thư viện Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM

Vị trí tài liệu trong kho: E3 – Khoa học sinh học (Phòng đọc cơ sở ĐTH, Thủ Đức)

“This new edition of Animal Behavior has once again been thoroughly rewritten with coverage of much recent work in animal behavior, while retaining the many successful features of previous editions. The writing style is clear and engaging; the book is well illustrated with many new photographs; and the discussion questions are embedded in the text to encourage the development of problem-solving skills of students. This now-classic text continues to offer a balanced treatment of the underlying mechanisms and evolutionary bases of behavior with a focus on the importance of evolutionary theory for the unification of the different behavioral disciplines.

Nguồn : http://www.abebooks.com

            Cuốn sách “Hành vi động vật” của giáo sư động vật học - John Alcock  mô tả chi tiết về hành vi của các loài động vật có xương sống và không có xương số., nguyên nhân dẫn đến các hành vi của từng loài. Cuốn sách được trình bày rõ ràng và hấp dẫn, với những minh họa bằng hình ảnh sống động, các cậu hỏi thảo luận được lồng ghép trong các bài viết nhằm khuyến khích kỹ năng giải quyết vấn đề của người đọc.

Đây là một tài liệu rất thú vị đối với cả những người nghiên cứu sâu và với cả những người mới bắt đầu tìm hiểu vè hành vi động vật.

Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.