Tư tưởng triết học thiền của Tuệ Trung Thượng sĩ

Tác giả : Nguyễn Đức Diện

Nhà xuất bản : Khoa học Xã hội

Năm xuất bản : 2014

THƯ VIỆN ĐH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN TP. HCM

Vị trí tài liệu trong kho :  Y3(1) - Triết học: Phòng đọc, phòng mượn (Cơ sở Đinh Tiên Hoàng, Cơ sở Thủ Đức)

Phật giáo du nhập sang mỗi nước đều qua sự tiếp thu, sáng tạo khác nhau để mang sắc thái riêng của mỗi dân tộc. Ở nước ta, Phật giáo thịnh vượng nhất vào thời Lý – Trần. Một trong những nhà thiền học xuất sắc nhất của thời Trần là Tuệ Trung Thượng Sĩ Trần Tung (1230-1291), ông là một cư sĩ, nhà thơ, nhà tư tưởng, nhà quân sự, người thầy của Trúc Lâm sơ Tổ Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông. Ông là ngôi sao sáng của Thiền tông Việt Nam trong một thời đại thịnh vượng của Phật giáo và văn hóa dân tộc.
Trong công cuộc đổi mới, mở cửa, giao lưu văn hóa rộng lớn, để xây dựng một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thì việc nghiên cứu, tiếp thu những tinh hoa văn hóa dân tộc, trong đó có văn hóa Phật giáo, đặc biệt là tư tưởng tiến bộ của Tuệ Trung Thượng Sĩ là vấn đề cấp bách.
Cuốn sách “Tư tưởng triết học Thiền của Tuệ Trung Thượng Sĩ sẽ đem lại cho độc giả các thông tin hữu ích, có giá trị về tư tưởng triết học trong Thiền học của ông – đại biểu xuất sắc của Thiền tông Việt Nam.

Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.