Ghi đĩa, nối file, chuyển font

-   Nối file .doc và chuyển sang file .pdf: 1.000đ/ 01 file

-   Ghi CD-ROM: 6.000đ/ 01 disk

-   Dịch vụ chuyển font:

+ 3.000đ/ file (dạng đơn giản: toàn bộ văn bản sử dụng cùng một loại font chữ, với số lượng trang dưới 100 trang);

+ 5.000đ/ file (dạng đơn giản: toàn bộ văn bản sử dụng cùng một loại font chữ, với số lượng trang trên 100 trang);

+ 500đ/ trang (dạng phức tạp: văn bản sử dụng từ hai loại font chữ trở lên).

Bạn đọc có nhu cầu sử dụng dịch vụ xin vui lòng liên hệ tại các phòng tra cứu dữ liệu và phòng đa phương tiện của thư viện.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.