Giới Thiệu Thư Viện

Hội nghị chuyên đề lần thứ hai: "Thảo luận và góp ý cho dự thảo TCVN: 

Tiếp theo Hội nghị chuyên đề lần thứ nhất tổ chức tại TP. Đà Nẵng, ngày 29/8/2014, tại Hà Nội, Thư viện Quốc gia Việt Nam đã tổ chức Hội nghị chuyên đề lần thức hai "Thảo luận và góp ý cho dự thảo TCVN: Hoạt động Thư viện - Thuật ngữ và định nghĩa về Bổ sung và Biên mục" nhằm tiếp tục lấy ý kiến trao đổi, thảo luận, góp ý về những vấn đề cần bổ sung, chỉnh sửa cho Dự thảo Tiêu chuẩn.

Tiếp theo Hội nghị chuyên đề lần thứ nhất tổ chức tại TP. Đà Nẵng, ngày 29/8/2014, tại Hà Nội, Thư viện Quốc gia Việt Nam đã tổ chức Hội nghị chuyên đề lần thức hai "Thảo luận và góp ý cho dự thảo TCVN: Hoạt động Thư viện - Thuật ngữ và định nghĩa về Bổ sung và Biên mục" nhằm tiếp tục lấy ý kiến trao đổi, thảo luận, góp ý về những vấn đề cần bổ sung, chỉnh sửa cho Dự thảo Tiêu chuẩn.

Bổ sung và Biên mục là những công tác đầu tiên quyết định số lượng và chất lượng kho sách, thống nhất cách thức sử dụng tài liệu và tác động đến mọi hoạt động thông tin – thư viện, tạo nên tiềm lực thông tin trong từng đơn vị, cũng như toàn ngành thư viện. Bổ sung và Biên mục không chỉ có ý nghĩa đặc biệt trong việc nâng cao chất lượng nguồn lực thông tin, chất lượng phục vụ bạn đọc, mà còn là tiêu chí cơ bản trong việc xác định vị thế xã hội của thư viện, nhất là trong giai đoạn chúng ta đang xây dựng đất nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Dự thảo TCVN: Hoạt động Thư viện – Thuật ngữ và định nghĩa về Bổ sung và Biên mục là Tiêu chuẩn quy định thống nhất về thuật ngữ và định nghĩa đối với công tác bổ sung và biên mục tài liệu trong các thư viện Việt Nam. Dự thảo Tiêu chuẩn bao gồm 130 thuật ngữ và định nghĩa, trong đó, xây dựng mới 114 thuật ngữ, viện dẫn 16 thuật ngữ về bổ sung và biên mục.

Hội nghị chuyên đề lần thứ hai đã được nghe ý kiến nhận xét, đánh giá, trao đổi, thảo luận của các đại biểu là những nhà quản lý ở một số Bộ, Ngành, các thư viện tỉnh, thành phố, Trung tâm thông tin thư viện một số trường đại học từ Quảng Trị trở ra phía Bắc và các nhà nghiên cứu, các chuyên gia trong lĩnh vực thư viện - thông tin. 10 ý kiến phát biểu tại Hội nghị đã tập trung trao đổi, góp ý cho định nghĩa của một số thuật ngữ trong Dự thảo Tiêu chuẩn. Hội nghị cũng đề nghị Tiểu ban Kỹ thuật tiếp tục nghiên cứu bổ sung thêm một số thuật ngữ vào Dự thảo và bổ sung phần “Chú thích” cho định nghĩa của các thuật ngữ viện dẫn để thuận lợi hơn cho việc áp dụng sau này.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.