THÔNG BÁO V/V PHỤC VỤ CÔNG CỤ SOẠN THẢO TRỰC TUYẾN EEWOWW

Hiện nay, Hệ thống thư viện Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh được truy cập dùng thử công cụ EEWOWW. Đây là công cụ soạn thảo trực tuyến hỗ trợ quá trình làm việc của nhà nghiên cứu. EEWOWW tích hợp đầy đủ chu trình làm việc của một nhà nghiên cứu: thu thập dữ liệu, sắp xếp, biên soạn, kiểm tra tính nguyên gốc của tài liệu và hợp tác nghiên cứu. Từ đó giúp nâng cao sự cần thiết của môi trường làm việc mới, nơi các nhà nghiên cứu sử dụng nhiều thiết bị và công nghệ để hỗ trợ việc soạn thảo

Thời gian sử dụng từ: 01/06/2017 đến 31/12/2017.
Để biết thêm về cách đăng nhập sử dụng EEWOWW, vui lòng truy cập tại:
        http://www.vnulib.edu.vn/?p=6001

        Trân trọng thông báo đến quý Thầy/Cô, các Anh/Chị học viên sau đại học và sinh viên biết để truy cập và sử dụng.

Link nội dung chi tiết

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.