Chống tiêu cực trong công tác bổ nhiệm, đề bạt và quy hoạch cán bộ

  Chiều 02-01, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến ngành tổ chức xây dựng Ðảng tháng 01-2019 để đánh giá tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng Ðảng tháng 12 và quý IV năm 2018, đề ra phương hướng, nhiệm vụ tháng 01 và quý I năm 2019.

    Ðồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Ðảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì. Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ, Ban công tác đại biểu Quốc hội, thường trực các tỉnh ủy, thành ủy, lãnh đạo và chuyên viên ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 71 điểm cầu trên cả nước.
 
Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu kết luận Hội nghị giao ban
Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu kết luận Hội nghị giao ban
    Trong tháng 12 và Quý IV-2018, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tập trung cao độ, quyết liệt, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương triển khai khối lượng lớn các nhiệm vụ công tác bảo đảm tiến độ, chất lượng. Trong đó nổi bật là: Tham mưu ban hành Quy định số 08-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; tham mưu Đề án Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược và hoàn thành giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 trình xin ý kiến Trung ương. Tham mưu cấp ủy triển khai việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.
 
    Ban Tổ chức Trung ương chủ trì tham mưu việc “Lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư”, trình Hội nghị Trung ương 9 khóa XII. Toàn Ngành đã tập trung cao độ tham mưu, hoàn thành 09 đề án, nhiệm vụ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đồng thời, khẩn trương tiến hành hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp theo quy định.
 
    Ban cũng đã tiến hành sơ kết, tổng kết, tham gia ý kiến vào các dự thảo văn bản của Trung ương và cụ thể hóa tại địa phương, đã tạo sức lan tỏa, đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết về công tác tổ chức xây dựng Đảng trong toàn hệ thống chính trị.
 
    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Ðảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao những kết quả ngành tổ chức xây dựng Ðảng đã đạt được trong tháng 12 và quý IV năm 2018, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm quý I năm 2019 như: Tiếp tục tham mưu tổ chức triển khai thực hiện tích cực, có hiệu quả các Nghị quyết Trung ương 4, 6, 7, 8 (khóa XII); triển khai kế hoạch, phương hướng thực hiện chương trình công tác năm 2019; tham mưu tổ chức triển khai hoạt động của các tiểu ban chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp và Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng; tiếp tục rà soát đánh giá cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII), các quy định của Ðảng mới ban hành và nắm chắc tình hình cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý nhằm kịp thời tham mưu nhân sự thay thế cán bộ đến tuổi về hưu, nghỉ công tác, đồng thời chuẩn bị tốt công tác nhân sự nhiệm kỳ tới; khẩn trương hoàn thành việc kiểm điểm tập thể, cá nhân ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy trực thuộc Trung ương.
 
    Ðồng chí Phạm Minh Chính cũng yêu cầu ngành tổ chức xây dựng Ðảng cần tiếp tục tham mưu thực hiện và giải quyết đầy đủ, kịp thời, chặt chẽ các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo phân cấp, nhất là các chế độ, chính sách trong dịp Tết Nguyên đán; tham mưu cấp ủy các cấp tăng cường công tác xây dựng, củng cố các loại hình tổ chức cơ sở đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; tiếp tục theo dõi, nắm bắt tình hình công tác tổ chức xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị, diễn biến nội bộ và an ninh chính trị của các địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là những nơi nội bộ chưa thống nhất, có biểu hiện mất đoàn kết, để kịp thời có biện pháp xử lý; tổ chức tốt lễ công bố và trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Ðảng mang tên "Búa liềm vàng" lần thứ III - năm 2018 gắn với kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Ðảng nhằm tạo sự lan tỏa, đồng thuận sâu rộng trong toàn xã hội về công tác xây dựng Ðảng.
                                                                                              Hồng Hà

http://noichinh.vn/tin-tuc-su-kien/201901/chong-tieu-cuc-trong-cong-tac-bo-nhiem-de-bat-va-quy-hoach-can-bo-304917/

Comments
Full Name: *  
Email: *  
Title: *  
Captcha:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   

 University of Social Sciences & Humanites - Viet Nam National University HCMC

Address: 10-12 Đinh Tien Hoang, Ben Nghe Ward, Distric 1, HCMC

@Copyright 2011 - University of Social Sciences & Humanites TP. Ho Chi Minh - Design by PSC