Charles Darwin cha đẻ của Thuyết tiến hóa

Cuộc "Cách mạng Darwin" luôn được đặt ngang hàng với cuộc "Cách mạng Copecnic" như những giai đoạn khi một lý thuyết khoa học mởi trở thành biểu tượng cho một sự thay đổi tổng thể trong các giá trị văn hóa. Học thuyết Darwin phát triển theo năm tháng, nhưng những tư tưởng của ông vẫn ngân vang trong cuộc sống và trong cách suy nghĩ của chúng ta.

 

Tác giả: Trịnh Huy Hóa dịch

Nhà xuất bản: Trẻ

Năm xuất bản: 2003

Thư viện Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM

Vị trí tài liệu: Kệ : U2 / C475 – Khoa học. Phòng đọc (Cơ sở Thủ Đức)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Sau chuyến đi huyền thoại vòng quanh thế giới trong 5 năm trời, Charles Darwin đã đi đến một lý thuyết làm chấn động nền tảng khoa học của thế kỷ mười chín: loài người có họ hàng với loài vượn. Lý thuyết của Darwin ngày nay có lẽ đã được toàn thể cộng đồng khoa học chấp nhận. Những nghiên cứu gần đây đã chứng tỏ loài người xét cho cùng, có chung một thủy tổ. Câu chuyện về những nghiên cứu của Darwin và quan điểm của ông đặt con người vào chu trình tiến hóa của tự nhiên mãi mãi vẫn còn nguyên ý nghĩa”

Cuộc "Cách mạng Darwin" luôn được đặt ngang hàng với cuộc "Cách mạng Copecnic" như những giai đoạn khi một lý thuyết khoa học mởi trở thành biểu tượng cho một sự thay đổi tổng thể trong các giá trị văn hóa. Học thuyết Darwin phát triển theo năm tháng, nhưng những tư tưởng của ông vẫn ngân vang trong cuộc sống và trong cách suy nghĩ của chúng ta.
Trích từ lời nói đầu
Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!

 


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.