Thông báo V/v Phục vụ các Cơ sở dữ liệu IOP Science Journals, IG Publishing, IEEE CS

Kính gửi anh/chị
Hiện nay Thư viện Trung tâm được truy cập và sử dụng các Tạp chí điện tử IOP Science Journals, Bộ sưu tập Sách điện tử IG Publishing và Cơ sở dữ liệu IEEE CS. Đây là các CSDL có uy tín về các lĩnh vực sau:
- Tạp chí điện tử IOP Science Journals: Vật lý, Toán học, Hóa học (74 tạp chí điện tử)
- Sách điện tử IG Publishing: Khoa học Kỹ thuật, Khoa học xã hội (50,000 + sách điện tử)
- Cơ sở dữ liệu điện tử IEEE CS: Khoa học máy tính & Khoa học công nghệ (43 tạp chí + 6,500 dữ liệu media)
Thời gian sử dụng đến hết 25/05/2016. Để biết thêm thông tin chi tiết, anh/chị vui lòng truy cập vào địa chỉ website TVTT tại: http://www.vnulib.edu.vn/?p=5480
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.