TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH&NV

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thư viện trường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:   …   /TB-TV

Tp. Hồ Chí Minh, ngày …  tháng … năm …

 

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Hội nghị bạn đọc năm …

 

 


Nhân kỷ niệm …………..

Thư viện trường Ðại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức Hội nghị bạn đọc năm … để lấy ý kiến phản hồi của bạn đọc về các nguồn lực của thư viện hiện nay nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả và chất lượng phục vụ của thư viện.

Thư viện trường rất mong sự tham gia đông đủ của Quý thầy cô và các bạn sinh viên.

-         Thời gian Hội nghị Bạn đọc: ……

-          Địa điểm : ….

 

 

Nơi nhận:

-          Khoa/ Bộ môn/ Phòng ban;

-          Lưu TV.

Giám đốc TV trường

 

 

 

 

 

 

Th.S. Nguyễn Thị Xuân Anh

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.