Vương triều Mạc với sự nghiệp canh tân đất nước

 

Tác giả: Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội – Hội sử học Hà Nội

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia – Sự thật

Năm xuất bản: 2015

Thư viện trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM

Vị trí tài liệu trong kho : P3(1) : Lịch sử Việt Nam – Phòng đọc và phòng mượn(Cơ sở Đinh Tiên Hoàng, C.s Thủ Đức)

Trong lịch sử 150 năm của mình, đặc biệt là thời kỳ định đô ở Thăng Long, nhà Mạc đã có những đóng góp quan trọng vào tiến trình phát triển của lịch sử đất nước. Tuy nhiên, do hạn chế lịch sử, triều Mạc bị các sử quan phong kiến xếp vào hàng “ngụy triều”. Phủ nhận công lao đóng góp và vai trò của nhà Mạc.

        Trong những thập niên gần đây, việc nghiên cứu về vương triều Mạc đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà khoa học thuộc các lĩnh vực chuyên môn khác nhau. Các nhà khoa học đã bước đầu nhìn nhận, khảng định những đóng góp về nhiều mặt của vương triều Mạc đối với lịch sử dân tộc.

        Cuốn “Vương triều Mạc với sự nghiệp canh tân đất nước” đã tập trung làm rõ những đóng góp của nhà Mạc về văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng, sử dụng nhân tài, phát triển kinh tế nông nghiệp, công thương nghiệp, quân sự và nhất là trong việc xây dựng quốc đô Thăng Long từ năm 1527 đến năm 1592. Cuốn sách gồm 2 phần chính:

        Phần 1: Vương triều Mạc và xã hội Đại Việt thời Mạc;

        Phần 2: Di tích thời Mạc và hậu duệ nhà Mạc.

Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.