Trưng bày tư liệu Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quốc hội Việt Nam

Chào mừng ngày bầu cử Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2016), 105 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911-05/6/2016), Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức Trưng bày tư liệu với chủ đề: “Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quốc hội Việt Nam” với hơn 500 tư liệu là những hình ảnh, sách, báo được lựa chọn theo 4 nội dung: Nguyễn Ái Quốc - Hành trình tìm đường cứu nước; Cách mạng Tháng Tám và Những ngày độc lập đầu tiên (1945-1946); Quốc hội khóa I (1946-1960); Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quốc hội Việt Nam.

Những tư liệu được trưng bày đã khái quát chặng đường 70 năm hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam, giúp bạn đọc và công chúng hiểu sâu sắc hơn về quyền và nghĩa vụ của mỗi người dân, nhận thức đúng ý nghĩa ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân, thấm nhuần lý tưởng xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần giáo dục, đặc biệt đối với thế hệ trẻ truyền thống yêu nước, phát huy tinh thần trách nhiệm trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội và giữ gìn bảo vệ Tổ quốc.
Thời gian trưng bày kéo dài đến hết ngày 10/6/2016 tại Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Hình ảnh cùng sự kiện:


Tin và ảnh: Ðặng Dung

Nguồn: http://nlv.gov.vn


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.