Thông tin liên lạc

                     Thông tin liên lạc

 

      E-mail thư viện: thuvien@hcmussh.edu.vn

1. Ban giám đốc: A012

     Giám đốc: Th.S. Nguyễn Thị Xuân Anh

    Phó Giám đốc: Th.S. Bùi Thu Hằng

2. Phòng Nghiệp vụ - Thông tin thư mục: A011

  •   Điện thoại  (84-8) 38293828 (125)

3. Phòng mượn: A013

4. Phòng đọc: A015

5. Phòng Báo  Tạp chí: A115

6. Phòng tra cứu dữ liệu: A010

7. Thư viện Cơ sở Linh Trung - Thủ Đức:

  •  Điện thoại: 08. 37242720 (306)

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.