Thông tin liên lạc

Thông tin liên lạc


Ø      E-mail thư viện: thuvien@hcmussh.edu.vn

 

1. Ban Giám đốc: A.012

Ø     Giám đốc: ThS. Bùi Thu Hằng

 • E-mail: bthang@hcmussh.edu.vn
 • Điện thoại:  (+84) (028) 3829 3828 ext. 124

     Ø   Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Thúy

 • E-mail: nguyenthithuy@hcmussh.edu.vn
 • Điện thoại: (028) 3910 5581

Ø   Phó Giám đốc: Vũ Nguyên Anh

 • E-mail: vunguyenanh@hcmussh.edu.vn
 • Điện thoại: (028) 3829 3828 ext. 125


  2. Phòng Nghiệp vụ - Thông tin thư mục: A.011

  • Điện thoại: (+84) (028) 3829 3828 ext. 125

   

  3. Phòng mượn: A.013

  4. Phòng đọc: A.015

  5. Phòng Báo - Tạp chí: A.115

  6. Phòng Tra cứu dữ liệu: A.010

  7. Cơ sở Thủ Đức:
  Điện thoại: (028) 3724 2720 ext. 306

  8. Bàn tư vấn thông tin: (028) 3724 6028.

  Góp ý
  Họ và tên: *  
  Email: *  
  Tiêu đề: *  
  Mã xác nhận:
   
   
  RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
  RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
     
  Toolbar's wrapper  
  Content area wrapper
  RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
  It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
  Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
   
   
  RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.