Nghiên cứu Đông Bắc Á năm 2013. Tập 1, Chính trị - an ninh, kinh tế


Tác giả:
Trần Quang Minh, Phạm Hồng Thái chủ biên

Nhà xuất bản : Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2014

Thư viện Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Vị trí kho: R3(5) – Chính trị : Phòng đọc, phòng mượn (Cơ sở Đinh Tiên Hoàng, Cs. Thủ Đức)

Nội dung của cuốn sách đề cập đến những vấn đề cơ bản và nội bật trên tất cả các lĩnh vực của khu vực Đông Bắc Á năm hiện nay. Về chính trị - an ninh, đó là vấn đề của việc sửa đổi hiến pháp Nhật Bản và tác động đến chính trị - an ninh Đông Bắc Á; Vấn đề Trung Quốc và an ninh Đông Bắc Á.

Về kinh tế, đó là vấn đề liên quan đến công nghiệp phụ trợ của Nhật bản, Hàn Quốc và Đài Loan, vấn đề chính sách quản lý thân thiện gia đình trong các doanh nghiệp Hàn Quốc. Về kinh tế quốc tế, đó là vấn đề liên kết kinh tế Đông Á và sự tham gia của Nhật Bản, vấn đề quan hệ kinh tế ASEA – Đài Loan trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI, vấn đề quan hệ kinh tế Nhật – Trung, vấn đề môi trường và phát triển năng lượng xanh,…

Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.