Biên soạn thư mục theo chuyên đề

Trung tâm thông tin - thư viện biên soạn các thư mục giới thiệu chuyên đề phục vụ nghiên cứu nhằm đáp ứng  nhu cầu về tài liệu theo từng chuyên ngành - chuyên đề thuộc các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, những đề tài về các vấn đề mang tính cấp thiết, thời sự của xã hội. Tài liệu được khai thác từ nhiều nguồn tin phong phú, tin cậy.

Đăng ký dịch vụ biên soạn thư mục theo chuyên đề tại bộ phận thông tin thư mục: Phòng A.011 – Trung tâm thông tin – thư viện ĐHKHXH&NV - 12 Đinh Tiên Hoàng, Q. 1, Tp. HCM.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.