Trưng bày tư liệu “Thành tựu Khoa học và Công nghệ Việt Nam” năm 2016

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc hưởng ứng “Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2016” do Bộ Khoa học và Công nghệ phát động, Thư viện Quốc gia Việt Nam đã tổ chức không gian trưng bày tư liệu về khoa học và công nghệ với chủ đề: “Thành tựu Khoa học và Công nghệ Việt Nam”, với trên 300 tư liệu bao gồm sách, báo, tạp chí, các công trình nghiên cứu về khoa học và công nghệ của Việt Nam.

Với nhiều hoạt động thiết thực được tổ chức trên toàn quốc như thông tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về khoa học và công nghệ, triển lãm các kết quả sáng tạo, sản phẩm khả thi áp dụng thực tiễn của sinh viên, nhóm nghiên cứu…, “Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam” năm 2016 đã góp phần biểu dương và tôn vinh đội ngũ những người làm khoa học và công nghệ; tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các thành tựu nghiên cứu đối với sự phát triển đất nước; nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của lĩnh vực này; động viên thế hệ trẻ nghiên cứu khoa học, phát triển đội ngũ nhân lực làm khoa học trong tương lai phục vụ mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Thời gian trưng bày từ ngày 18/5 - 28/5/2016 tại tầng 3 nhà D (Phòng Đọc Báo, Tạp chí), Thư viện Quốc gia Việt Nam, số 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Ảnh cùng sự kiện:


Không gian trưng bày tư liệu


Bạn đọc tham quan và tìm hiểu tư liệu về “Thành tựu Khoa học và Công nghệ Việt Nam”


 

Tin và ảnh: Hùng Mạnh

Nguồn: http://nlv.gov.vn

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.