Góp phần tìm hiểu tư tưởng triết học Nguyễn Trãi

Tác giả: Doãn Chính, Bùi Trọng Bắc.

Nhà xb: Chính trị Quốc gia – Sự thật.

Năm xb: 2015

Thư viện trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. HCM

Vị trí tài liệu trong kho: Y3(1) : Triết học : Phòng đọc, phòng mượn (Cơ sở Đinh Tiên Hoàng, Cs. Thủ Đức)

Trong tiến trình lịch sử Việt Nam nói chung và lịch sử tư tưởng Việt Nam nói riêng. Nguyễn Trãi nổi lên như một ngôi sao sáng. Ông là một nhà chính trị lỗi lạc, nhà chiến lược thiên bẩm, nhà ngoại giao xuất sắc, nhà văn hóa và nhà tư tưởng sâu sắc. Ông là một tấm gương tuyệt vời về đạo đức, nhân cách và tài năng.

Tư tưởng triết học của Nguyễn Trãi không chỉ có ý nghĩa về mặt lý luận khoa học, góp phần vào phát triển, hoàn thiện các khái niệm, phạm trù, các quan điểm tư tưởng triết lý trong lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam, mà còn có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc và thiết thực với yêu cầu lịch sử xã hội Việt Nam thời Lê sơ và thực tiễn xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước hiện nay; đặc biệt là tư tưởng nêu cao tinh thần tự hào, tự tôn và ý chí độc lập dân tộc, là lòng yêu nước, thương dân, thân dân và trọng dân của ông.

Để góp phần tìm hiểu những giá trị tư tưởng quý báu của Ông – người anh hùng dân tộc, “văn võ song toàn”, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách “Góp phần tìm hiểu tư tưởng triết học Nguyễn Trãi” của PGS.TS Doãn Chính và TS. Bùi Trọng Bắc.

Cuốn sách gồm 3 chương:

Chương 1: Cơ sở xã hội và tiền đề lý luận hình thành tư tưởng triết học Nguyễn Trãi

Chương 2: Nội dung tư tưởng triết học Nguyễn Trãi

Chương 3: Đặc điểm và giá trị lịch sử trong tư tưởng triết học Nguyễn Trãi

Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.