Chợ truyền thống Việt Nam qua tư liệu văn bia

Tác giả: PGS.TS. Trịnh Khắc Mạnh (chủ biên)

Nhà xb: Khoa học Xã hội

Năm xb: 2016

Thư viện trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. HCM

Vị trí tài liệu: P52(1) : Dân tộc học – Phòng đọc, phòng mượn (Cơ sở Đinh Tiên Hoàng, Cs. Thủ Đức)

Chợ là nơi giao lưu kinh tế, văn hóa - xã hội thường xuyên giữa các địa phương để đáp ứng những nhu cầu sinh hoạt của người dân, đồng thời góp phần củng cố mối liên hệ cộng đồng cư dân của nhiều địa phương trong vùng trong xã hội Việt Nam từ hàng trăm năm nay, và là đối tượng nghiên cứu của nhiều học giả trong và ngoài nước.

Nội dung cuốn sách được trình bày trong 2 phần: 1) Phần giới thiệu và tuyển dịch 66 văn bia có nội dung về chợ truyền thống ở Việt Nam; 2) Phụ lục ảnh thác bản văn bia, văn bia được tuyển dịch và giới thiệu xếp thứ tự từ 1 đến 66, các ảnh phần phụ lục được đánh số thứ tự tương ứng với phần tuyển dịch. Việc sắp xếp thứ tự này, về cơ bản là xếp theo lịch đại, bia có niên đại sớm xếp trước và bia có niên đại muộn xếp sau. Mỗi văn bia tuyển dịch có 2 phần: Phần chép lại chữ Hán từ nguyên bản và phần dịch nghĩa. Để phục vụ nhu cầu khai thác tư liệu văn bia Hán Nôm ghi chép về chợ truyền thống ở Việt Nam

 

Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.