PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VỚI R

Tác giả:   Nguyễn Văn Tuấn

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản: Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh

Thư viện trường ĐH KHXH&NV TP. HCM

Vị trí tài liệu trong kho : F973 - Tin học : Phòng đọc (Cơ sở Đinh Tiên Hoàng và C.sThủ Đức)

Một trong những phát triển quan trọng nhất trong khoa học thống kê là ứng dụng máy tính cho phân tích và tính toán thống kê. R là một ngôn ngữ thống kê hoạc, nhưng cũng có thể xem là một phần mềm có thể sử dụng cho các phân tích thống kê. Hiện nay R đã trở nên cực kỳ phổ biến trong các trường đại học trên thế giới. và được dung như một phương tiện cho giảng dạy về thống kê học.

Trong cuốn “Phân tích dữ liệu với R” được biên soạn chủ yếu cho sinh viên đại học và các nghiên cứu khoa học, những người cần một phần mềm để học thống kê, để phân tích số liệu, hay vẽ đồ thị từ số liệu khoa học. Cuốn sách này không phải là sách giáo khoa về lí thuyết thống kê, hay nhằm chỉ cho bạn đọc cách làm phân tích thống kê, nhưng sẽ giúp bạn đọc làm phân tích thống kê hữu hiệu hơn và hào hứng hơn. Mục đích chính là cung cấp cho bạn đọc những kiến thức cơ bản về thống kê, cách ứng dụng R cho giải pháp vấn đề, và qua đó làm nền tảng để bạn đọc tìm hiểu hay phát triển them R.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.