DỊCH VỤ CUNG CẤP THÔNG TIN PHỤC VỤ CƠ QUAN NGHIÊN CỨU

Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Tp. HCM tổ chức triển khai dịch vụ "Cung  cấp Thông tin Trọn gói" phục vụ các cơ quan nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng tại Tp.HCM và khu vực phía Nam khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực thông tin khoa học và công nghệ nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý, hỗ trợ công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

Toàn văn thông báo

Phiếu đăng ký tham gia

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.