HỘI NGHỊ CÁN BỘ THƯ VIỆN HỆ THỐNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2018

Nhằm tổng kết đánh giá các hoạt động của Hệ thống thư viện ĐHQG – HCM trong năm 2017 và đưa ra các đề xuất cho phương hướng hoạt động năm 2018, đồng thời tạo điều kiện cho các cán bộ thư viện có cơ hội giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, phát huy tinh thần đoàn kết phối hợp trong công việc, ngày 03/03/2018,  Hội nghị cán bộ Hệ thống Thư viện ĐHQG-HCM năm 2018 đã diễn ra tại Trung tâm Học liệu trường ĐH Cần Thơ.

Trong Hội nghị, Thư viện Hệ thống ĐHQG – HCM đã chia sẻ kinh nghiệm về công tác phục vụ nói chung, công tác nghiệp vụ và công tác tổ chức sự kiện nhằm marketing sản phẩm và dịch vụ của hệ thống cũng như của từng TV thành viên. Trung tâm Học liệu trường ĐH Cần Thơ chia sẻ về các hoạt động trong năm 2017 và phương hướng hoạt động trong năm 2018.

Sau buổi giao lưu, chia sẻ, TV Hệ thống ĐHQG-HCM được tham quan cơ sở vật chất và nguồn tài nguyên thông tin của Trung tâm Học liệu trường ĐH Cần Thơ.

Dưới đây là một số hình ảnh của hội nghị:


(PGS. TS. Nguyễn Hồng Sinh – Chủ tịch Hội đồng Thư viện báo cáo chia sẻ kinh nghiệm)