Dịch tài liệu (chưa thực hiện)

Dịch vụ dịch tài liệu có mục đích làm giảm thiểu tới mức thấp nhất những cách trở mà ngôn ngữ gây nên trong sự giao tiếp của người sử dụng tài liệu:

- Giúp người dùng tin tiếp cận được các nguồn thông tin mà ngôn ngữ thể hiện của chúng không thích hợp với họ.

- Giúp người dùng tin trong một số trường hợp cụ thể khai thác được nội dung thông tin trong các tài liệu gốc mà họ không thể sử dụng được ngôn ngữ của tài liệu này.

- Giúp cho việc hòa nhập của dòng thông tin trong nước với dòng thông tin bên ngoài (khu vực và quốc tế). Do đó, giúp người dùng tin nước ngoài tiếp cận được với các nguồn tin của mỗi nước cụ thể, đặc biệt cần thiết đối với các nước đang phát triển.

Thư viện thực hiện các hình thức dịch tài liệu sau:

- Dịch toàn văn một tài liệu.

- Tuyển dịch / lược dịch một tài liệu.

- Lược dịch và tổng thuật nội dung của một số tài liệu nào đó.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.