Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ chính biên và tục biên

 

 Để phục vụ hoạt động học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên cử nhân tài năng của khoa nói riêng và giảng viên, học viên, sinh viên trong trường nói chung. Khoa Văn học và Ngôn ngữ vừa bổ sung ba bộ sách quý và có giá trị nghiên cứu rất lớn.

Hiện ba bộ sách nói trên đang được lưu giữ tại phòng Nghiên cứu Hán Nôm, trực thuộc khoa Văn học và ngôn ngữ.  Mọi thông tin chi tiết về việc đọc tài liệu, xin mời bạn đọc liên hệ phòng Nghiên cứu Hán Nôm để được phục vụ.

 

 2. Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ

Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ” (gọi tắt là Khâm Định) do Nội các triều Nguyễn soạn thảo và xuất bản, ghi chép tất cả những văn bản điển chương, pháp chế triều Nguyễn bằng chữ Hán.

Bộ sách gồm 3 phần:

-          Phần chính biên: ghi chép từ 1802 đến 1851 (Tự Đức năm thứ 4);

-          Phần tục biên: ghi chép từ 1852 đến 1889 (Thành Thái năm thứ nhất);

-          Phần tục biên hậu thứ: ghi chép từ 1890 đến 1914 (Duy Tân năm thứ 8)

Hiện tại khoa Văn học và ngôn ngữ đã mua được đầy đủ  cả 2 bộ Khâm định: bộ Khâm định chính biên (15 tập, NXB. Thuận hóa dịch) và bộ Khâm định tục biên (10 tập, NXB. Khoa học xã hội ấn hành).

Hiện ba bộ sách nói trên đang được lưu giữ tại phòng Nghiên cứu Hán Nôm, trực thuộc khoa Văn học và ngôn ngữ.  Mọi thông tin chi tiết về việc đọc tài liệu, xin mời bạn đọc liên hệ phòng Nghiên cứu Hán Nôm để được phục vụ.

Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.