Kế hoạch tổ chức Hội nghị bạn đọc

Trường ĐH KHXH&NV                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Thư viện Trường                                                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

KẾ HOẠCH  CHI TIẾT CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BẠN ĐỌC TẠI THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐH KHXH&NV TP.HCM NĂM …

 

 1. Mục đích – Yêu cầu:

1.1. Mục đích:

Nhân kỷ niệm Thư viện trường Ðại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức Hội nghị bạn đọc năm … để lấy ý kiến phản hồi từ phía người sử dụng thư viện về các nguồn lực của thư viện hiện nay, nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả và chất lượng phục vụ của thư viện.

1.2. Yêu cầu:

-        HNBĐ lần này được tổ chức với mục đích giới thiệu, phổ biến rộng rãi tới từng bạn đọc về các thông tin, tài liệu, các loại sản phẩm và dịch vụ thông tin hiện Thư viện đang quản lý và phục vụ; Với mong muốn cải tiến các hoạt động của Thư viện trong thời gian tới, nhằm đáp ứng đầy đủ hơn các nhu cầu thông tin ngày càng tăng của các thầy cô giáo, cán bộ - công nhân viên và các sinh viên.

-        Tổ chức hiệu quả và tiết kiệm.

2. Nội dung triển khai:

2.1. Thành lập Ban tổ chức HNBĐ

1. …

2. …

3. …

-> Phụ trách quản lí chung về tổ chức HNBĐ, điều động nhân sự và tài chính.

* Ghi chú: Có … cán bộ thư viện và … sinh viên thực tập tham gia thực hiện.

2.2. Đối tượng khách mời tham gia:

-        Đại diện Ban Giám hiệu, đại diện các khoa/ Bộ môn, đại diện các đơn vị - phòng ban …

-        Tất cả bạn đọc là cán bộ giảng viên, viên chức, học viên cao học, nghiên cứu sinh và các sinh viên đang theo học trong và ngoài Trường.

2.3. Thời gian – Địa điểm:

-        Thời gian: từ … giờ … đến … giờ ngày … tháng … năm …

-        Địa điểm: …

2.4. Chương trình Hội nghị bạn đọc:

2.4.1. Ổn định tổ chức, đón tiếp khách mời và bạn đọc đến dự:

-        Phát phiếu thăm dò ý kiến bạn đọc về việc tổ chức Hội nghị.

-        Thời gian từ … giờ … đến … giờ …

            2.4.2. Văn nghệ chào mừng Hội nghị:

-        Thư viện chuẩn bị … tiết mục văn nghệ chính.

-        Phần này do MC giới thiệu.

-        Thời gian từ … giờ đến … giờ …

2.4.3. Bắt đầu chương trình:

-        Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời, công bố chương trình của Hội nghị.

-        Sau đó mời Ban Chủ tọa lên điều khiển Hội nghị.

+        Ban Chủ tọa gồm có: …

+        Phần này do MC giới thiệu.

-        Thời gian từ … giờ … đến … giờ …

2.4.4. Giới thiệu vài nét về tình hình hoạt động thư viện trường năm …

-        Thạc sĩ Nguyễn Thị Xuân Anh - Giám đốc thư viện trình bày kết quả công tác phục vụ bạn đọc tại thư viện từ năm học … đến nay.

-        Thời gian từ … giờ … đến … giờ … (Phần này trình bày khoảng… phút).

2.4.5. Bạn đọc phát biểu ý kiến xây dựng Thư viện:

-        Thời gian còn lại của Hội nghị sẽ dành để nghe bạn đọc phát biểu ý kiến, nhận xét về các mặt hoạt động chủ yếu của Thư viện và trả lời những ý kiến của bạn đọc.

-        Thời gian từ … giờ … đến … giờ … (Phần này khoảng … tiếng).

* Các vấn đề dự kiến sẽ trao đổi giữa thư viện và bạn đọc:

-        Về Cơ sở vật chất – trang thiết bị thư viện;

-        Về Nguồn tài nguyên thông tin thư viện;

-        Tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ thư viện;

-        Những vấn đề khác.v.v…

+        Phát biểu của đại diện bạn đọc tích cực (dự kiến trước bạn đọc lên phát biểu ý kiến đóng góp về các vấn đề dự kiến sẽ trao đổi ở mục * của 2.4.5): khoảng … người.

+        Mời bạn đọc dùng Tea - Break. [Thời gian từ … giờ  … đến … giờ … (Phần này khoảng … phút)].

+        Sau đó mời bạn đọc quay lại Hội nghị và tiếp tục phát biểu ý kiến đóng góp cho thư viện.

+        Đại diện BGĐ Thư viện giải đáp tại chỗ hoặc ghi nhận ý kiến đóng góp của bạn đọc để trả lời sau trên văn bản tổng kết của Hội nghị.

+        Ban GĐ Thư viện đặt câu hỏi để bạn đọc trả lời: (Trường hợp câu hỏi của bạn đọc quá nhiều, Ban Giám đốc thư viện không kịp giải đáp tại Hội nghị, Thư ký sẽ ghi nhận lại tất cả câu hỏi của bạn đọc và sẽ gửi câu trả lời trên website của thư viện).

+        Phát biểu ý kiến của đại diện Ban Giám hiệu nhà trường. [Thời gian từ … giờ … đến … giờ … (Phần này khoảng … tiếng)].

+        Thu lại các phiếu đóng góp ý kiến của bạn đọc về việc tổ chức Hội nghị. (Thời gian từ … giờ … đến … giờ …: Tặng quà lưu niệm cho những cộng tác viên và bạn đọc tích cực nhất.)

2.3.6. Bế mạc hội nghị bạn đọc:

… giờ … - Giám đốc Thư viện phát biểu cảm ơn những người tham dự, cám ơn nhà tài trợ chương trình và tuyên bố bế mạc Hội nghị.

 

3. Dự trù thời gian cho công tác chuẩn bị: khoảng hơn … tháng (từ ngày … đến ngày …).

3.1. Bố trí nhân sự phụ trách công tác chuẩn bị Hội nghị:

Bảng phân công nhiệm vụ cụ thể:

 

STT

Nội dung công việc

Người phụ trách

Thời gian thực hiện

Ghi chú

Chính

Hỗ trợ

 1.  

Phụ trách kế hoạch, điều phối công tác chuẩn bị Hội nghị.

 

 

 

 

 1.  

Phụ trách làm và gửi thông báo trên website của trường và thư viện, làm thư mời và phiếu đóng góp ý kiến.

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 1.  

Phụ trách gửi thư mời cho bạn đọc và khách mời tham dự Hội nghị.

 

 

 

 

 1.  

Phụ trách đặt phông chữ, băng rôn, panô để trưng bày ảnh; Thuê khăn trải bàn, khay và khăn đựng quà, mượn trang thiết bị, bục phát biểu.

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 1.  

Phụ trách hậu cần cho Hội nghị (mua bánh, nước uống, hoa tươi trang trí, khay nhựa đựng bánh, ly, muỗng nhựa uống nước và cà phê, quà cho bạn đọc v.v... )

 

 

 

 

 

 1.  

Phụ trách gắn phông chữ, panô ảnh, băng rôn, trang thiết bị, sắp xếp bàn ghế, kệ trưng bày cho Hội nghị.

 

 

 

 

 1.  

Phụ trách tiếp tân (đón đại biểu, phát phiếu góp ý, cầm khay đựng quà lưu niệm cho đại biểu và BGĐ tặng cho bạn đọc), phục vụ Tea – break tại Hội nghị.

 

 

 

 

 1.  

Phụ trách quay phim, chụp ảnh Hội nghị để lưu lại Thư viện sau này làm minh chứng.

 

 

 

 

 1.  

Phụ trách việc kiểm tra, quan sát và ổn định trật tự khu vực Hội nghị.

 

 

 

 

 1.  

Phụ trách dẫn dắt chương trình Hội nghị.

 

 

 

 

 1.  

Phụ trách trực sổ thống kê lượt bạn đọc, sổ ghi cảm tưởng của bạn đọc tham dự Hội nghị.

 

 

 

 

 1.  

Vệ sinh khu vực tổ chức Hội nghị.

 

 

 

 

 1.  

Làm báo cáo tổng kết công tác tổ chức Hội nghị.

 

 

 

 

 

4. Kinh phí dự kiến chi cho Hội nghị:

* Các khoản dự tính chi:

STT

Nội dung chi

Đơn giá

Số lượng

Thành tiền

Ghi chú

 

a>

Công tác chuẩn bị

 

1

Simili nhựa cho Hội nghị.

 

2

Băng rôn

 

3

Panô trưng bày hình ảnh

 

4

Thuê dàn âm thanh, micrô

 

5

Khay và khăn đựng quà lưu niệm

 

6

Khăn trải bàn màu trắng

 

7

Pin cho micrô không dây

 

8

Hoa tươi trang trí

 

 

b>

 

Mua bánh  ngọt + nước uống phục vụ Tea - Break

 

9

Bánh ngọt

 

10

Nước uống

 

11

Cà phê sữa gói, pha sẵn

 

12

Nước suối chai nhỏ, ống hút

 

13

Khay, ly, muỗng nhựa

 

c>

Quà cho cộng tác viên và bạn đọc tích cực

 

14

1 quyển từ điển bỏ túi, có gói quà

 

 

d>

 

Bồi dưỡng cán bộ - bạn đọc

 

15

Cán bộ phòng QT-TB

 

 

Tổng cộng dự tính chi ban đầu

 

 

Dự kiến các khoản phát sinh thêm

 

Tổng kinh phí xin tạm ứng

 

 

*Ghi chú:

 

 

 

 

Xét duyệt của Ban Giám đốc Thư viện                 Tp.Hồ Chí Minh ngày … tháng … năm …

                                   

                                                                                                     Người làm kế hoạch

     BGĐ Đồng ý và thông qua

 

  

 

     Ngày … tháng …năm …

 

 

       

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.