MỘT ĐÔNG NAM Á -VẬN MỆNH CHUNG, TƯƠNG LAI CHUNG

 

Tác giả : M. Rajaretnam, Thái Quang Trung

Người dịch : Minh Hải, Minh Thu, Hoàng Linh

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia – Sự thật

Năm xuất bản : 2013

Cuốn sách hiện có tại Thư viện Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM

Vị trí kho :  R4 / M458Đ – Quan hệ quốc tế.

                                      Phòng đọc, phòng mượn (Cơ sở  Đinh Tiên Hoàng, Cs.Thủ Đức)

         Ngày nay, ASEAN có thể tự hào về những thành tựu họ đạt được trong công cuộc thúc đẩy khu vực hóa suốt bốn thập niên qua. Giờ đây, trong khu vực đã có hòa bình, an ninh và thịnh vượng. Giữa các nước thành viên ASEAN, cũng như giữa các nước ASEAN với các nước khác có cam kết toàn diện ở tất cả các cấp. Ngày càng có nhiều nước đang muốn gia nhập Hiệp ước Thân thiện hợp tác, cũng như ngày càng nhiều nước cử đại sứ vào tổ chức ASEAN. Và thêm nữa, khu vực ngày càng được chú ý nhờ tiềm năng kinh tế và được coi là một thị trường đầu tư, hàng hóa và dịch vụ mà nhiều người mong muốn.

          Để cung cấp thêm cho bạn đọc tài liệu nghiên cứu và tham khảo về quá trình tiến tới một ASEAN thống nhất và đạt được một số thành tựu như ngày nay, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Một Đông Nam Á - Vận mệnh chung, tương lai chung. Cuốn sách gồm các bài viết và báo cáo nghiên cứu của một số nhà lãnh đạo, nhà nghiên cứu các nước ASEAN trong những năm 1991 – 1997, được trình bày trong các hội nghị với chủ đề “Tương tác để phát triển”.

           Nội dung cuốn sách gồm năm phần: Phần I: Tập trung vào chủ đề hướng tới hòa giải trong khu vực; Phần II: Trình bày mục tiêu xây dựng lòng tin và hợp tác khu vực; Phần III: Đi sâu phân tích vận mệnh chung của khu vực; Phần IV: Khẳng định tư cách thành viên ASEAN của Việt Nam; Phần V: Gồm các báo cáo của các nhóm nghiên cứu.

            Hy vọng cuốn sách sẽ cung cấp thêm cho bạn đọc một số tài liệu bổ ích về ASEAN trong quá trình hướng tới một thiết chế khu vực đồng thuận và vững mạnh, cùng phấn đấu vì một vận mệnh chung, tương lai chung. /.

         Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.