Dịch vụ phát hành sách – giáo trình góp phần làm phong phú thêm các hình thức phục vụ người sử dụng thư viện, đồng thời phục vụ kịp thời tài liệu cho sinh viên trong quá trình học tập. Hiện nay thư viện phát hành giáo trình và tài liệu tham khảo của các thầy cô trong trường biên soạn và do nhà xuất bản Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh xuất bản. 
Xem danh mục giáo trình, sách tham khảo Thư viện Trường phát hành tại đây

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.