Tư vấn

Dịch vụ tư vấn nhằm cung cấp các thông tin trợ giúp cho việc ra quyết định.

Dịch vụ tư vấn thực hiện các hoạt động tìm kiếm thông tin; cung cấp nội dung thông tin; nghiên cứu, phân tích tổng hợp thông tin; nghiên cứu đánh giá đối với các vấn đề có liên quan; đề ra một xu hướng / biện pháp / giải pháp,… khả thi nhằm cung cấp cho người sử dụng dịch vụ một cách đầy đủ, hệ thống các nguồn thông tin có liên quan (Đó là thông tin tổng hợp nhất về các vấn đề có liên quan).

Dịch vụ tư vấn nhằm đưa đến cho người dùng tin những sản phẩm có chất lượng tốt, kịp thời, dễ dàng sử dụng với chi phí hợp lý.

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.