Tổ chức - nhân sự

I. Cơ cấu tổ chức của Thư viện Trường gồm :

1. Tổ chức Đảng và đoàn thể :

- Chi bộ Thư viện - GDTC.

- Công đoàn Thư viện Trường.

- Đoàn thanh niên.

2. Chính quyền :

- Giám đốc - phụ trách chung: Quản lý chung các hoạt động của Thư viện

- Phó giám đốc: Chỉ huy, điều khiển hoạt động Thư viện khi giám đốc giao phó

- Khổi nghiệp vụ - Thông tin thư mục: Thực hiện việc xây dựng, tổ chức quản lý, khai thác và phát triển nguồn tài nguyên thông tin về các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

- Khối phục vụ:

+Thực hiện các công tác liên quan trực tiếp đến người sử dụng thư viện

+ Phục vụ tại các phòng của 2 cơ sở:

* Cơ sở 1 Đinh Tiên Hoàng: Phòng đọc, phòng mượn, phòng báo – tạp chí, phòng tra cứu dữ liệu

* Cơ sở 2 Thủ Đức: Phòng đọc, phòng mượn, phòng báo – tạp chí, phòng tra cứu dữ liệu 2, phòng đa phương tiện; 

    + Thực hiện các dịch vụ thư viện; 

3. Sơ đồ cơ cấu tổ chức


 

II. Nhân sự

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ  CÔNG VIỆC PHỤ TRÁCH EMAIL
1  Bùi Thu Hằng Giám đốc  Quản lý (QL) chung các hoạt động của thư viện (TV); Xây dựng chiến lược phát triển của đơn vị; Lập kế hoạch hàng năm; Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch; Tổng hợp, báo cáo kết quả cho Nhà trường; Chỉ huy, điều khiển trực tiếp hoạt động nghiệp vụ, phục vụ, marketing, sở hữu trí tuệ, đảm bảo chất lượng và tài chính TV; Phụ trách công tác nhân sự; Xây dựng dự án (đề án), triển khai thực hiện DA; Tham gia công tác giảng dạy, hướng dẫn người sử dụng; Thành viên Ban chuyên trách công tác phục vụ bạn đọc - Hệ thống Thư viện ĐHQG-HCM.
bthang@hcmussh.edu.vn
 2  Nguyễn Thị Thúy Phó giám đốc  Hỗ trợ Giám đốc QL, điều hành, kiểm tra và giám sát các hoạt động TV; Phụ trách công tác chuyên môn nghiệp vụ, trực tiếp QL công tác bổ sung tài liệu; Phụ trách công tác thanh quyết toán dịch vụ có thu tại TV.
nguyenthithuy@hcmussh.edu.vn
 3  Lã Thị Thanh Phụng Tổ trưởng tổ thông tin QL công tác download, Số hóa tài liệu (SHTL); Tổ chức, quản lý và xử lý tài liệu, dữ liệu số hóa; Sửa dữ liệu BM; Tổ chức việc xây dựng cơ sở dữ liệu môn học (CSDLMH); Quản lý file tài liệu nhận tặng; BM file luận văn nộp lưu chiểu; Phụ trách công tác văn phòng phẩm TV; Tổng hợp số liệu của tổ theo từng quý, học kỳ, năm
lathithanhphung@hcmussh.edu.vn
 4  Lê Thị Yến Chủ tịch công Đoàn  Xây dựng CSDLMH; số hóa tài liệu (SHTL); BM tài liệu tiếng Hoa; PVBĐ; công tác công đoàn; sửa file điện tử (PDF)
lethiyen@hcmussh.edu.vn
 5  Võ Tuyến Vinh Chuyên viên tổ Thông tin SHTL; Sửa file đề tài NCKH; BM tài liệu điện tử nhận tặng, download trên internet; Rà soát đề cương môn học; PVBĐ; Công tác Đoàn Thanh niên
vinh.vot@hcmussh.edu.vn
6 Võ Văn Chí Linh Chuyên viên tổ Thông tin
SHTL; BM tài liệu điện tử nhận tặng, download trên internet; Sửa dữ liệu KCN; Rà soát đề cương môn học; PVBĐ
vovanchilinh@hcmussh.edu.vn
7 Nguyễn Thành Vinh Chuyên viên tổ Thông tin
Download tài liệu miễn phí trên internet; Thành viên đội  marketing; Xử lý tài liệu đa phương tiện; Thiết kế, đồ họa; PVBĐ; Công tác Đoàn Thanh niên
nguyenthanhvinh@hcmussh.edu.vn
8  Nguyễn Thị Linh Phượng Chuyên viên tổ Thông tin

 Tham gia công tác bổ sung tài liệu; Rà soát đề cương môn học; Phụ trách công tác văn thư – lưu trữ của TV; Hỗ trợ BGĐ công tác tài chính TV; Kiểm tra các số liệu thống kê thu chi và phục vụ tại TV; PVBĐ.
ntlphuong@hcmussh.edu.vn
   9  Lê Thị Thà Chuyên viên tổ Thông tin

 Phụ trách quầy tư vấn thông tin; Thực hiện dịch vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu; Dịch vụ phát hành sách - giáo trình; BM tài liệu bài trích sách - B-TC điện tử lên phần mềm Libol60s; Làm và nghiệm thu tổng mục lục (TML); Thu thập dữ liệu xây dựng bộ sưu tập số
lethitha@hcmussh.edu.vm
10  Nguyễn Thị Thiết Chuyên viên tổ Thông Tin

Xây dựng CSDLMH; Thực hiện dịch vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu; BM tài liệu bài trích sách - B-TC điện tử lên Libol60s; Làm và nghiệm thu tổng mục lục (TML); Thu thập dữ liệu xây dựng bộ sưu tập số; 

nguyenthithiet@hcmussh.edu.vn
11  Nguyễn Thị Hương Tổ trưởng tổ nghiệp vụ  QL chung Thư viện cơ sở 2 Thủ Đức; QL công tác nghiệp vụ TV; Xử lý kỹ thuật (XLKT) tài liệu; BM bài trích Báo –Tạp chí (B-TC); Sửa dữ liệu biên mục (BM); Tổ chức kho; QL kho lưu; Phụ trách chung công tác kiểm kê; Bảo quản tài liệu (BQTL); Lập danh mục sách mới bổ sung
nguyenthihuong@hcmussh.edu.vn
12  Nguyễn Thị Hải Chuyên viên tổ nghiệp vụ  XLKT tài liệu: BM tài liệu một bản, luận văn, đề tài nghiên cứu; Tham gia quá trình bổ sung tài liệu; Sửa dữ liệu BM; BM bài trích B-TC; Kiểm kê sách kho lưu;
 nguyenthihai@hcmussh.edu.vn
 13  Vũ Thị Dung Chuyên viên tổ nghiệp vụ  XLKT tài liệu: BM sách nhiều bản; Kiểm kê sách kho lưu; Sửa dữ liệu BM; Giới thiệu tài liệu mới trên website và viết các bản tin thư viện;
vuthidung@hcmussh.edu.vn
14  Trần Huệ Vân  Chuyên viên tổ nghiệp vụ XLKT tài liệu: BM tài liệu một bản, luận văn, đề tài nghiên cứu; Tham gia quá trình bổ sung tài liệu; Sửa dữ liệu BM; Kiểm kê sách kho lưu; BM bài trích B-TC;  Giới thiệu tài liệu mới trên website và viết các bản tin thư viện; Gửi thư cảm ơn đơn vị tặng sách; PVBĐ; Công tác Đoàn Thanh niên
tranvan@hcmussh.edu.vn 
15  Phí Thị Lan Tổ trưởng tổ phục vụ

Quản lý công tác phục vụ, marketing TV; Phụ trách công tác tổ chức các lớp hướng dẫn sử dụng tại TV; Phụ trách quầy tư vấn thông tin; Thống kê, tổng hợp số liệu báo cáo theo Quý, Học kỳ, năm học cho BGĐ TV; Tham gia HDSDTV; Hỗ trợ PVBĐ và làm các dịch vụ TT; Công tác công đoàn;  

phithilan@hcmussh.edu.vn 
16  Nguyễn Thị Lài  Chuyên viên tổ phục vụ 1 ĐTH PVBĐ; Tổ chức và QL kho tài liệu phục vụ đọc tại chỗ; Kiểm kê tài liệu; thống kê số liệu, báo cáo định kỳ; Bảo quản tài liệu (BQTL); Tham gia HDSDTV; Hỗ trợ rà soát CSDL Môn học
nguyenthilai@hcmussh.edu.vn 
17 Phan Thanh Huệ  Chuyên viên tổ phục vụ 1 ĐTH

PVBĐ; Tổ chức và QL kho tài liệu phục vụ đọc tại chỗ; SHTL; BQTL; Kiểm kê tài liệu; Tham gia HDSDTV; Hỗ trợ rà soát CSDL Môn học; Công tác Đoàn Thanh niên
phanthanhhue@hcmussh.edu.vn
18   Lê Thị Hương Chuyên viên tổ phục vụ PVBĐ; Tổ chức và QL kho tài liệu phục vụ mượn về nhà; Làm thẻ thư viện cho bạn đọc; Kiểm kê tài liệu; BQTL; Thống kê số liệu, báo cáo; Tổ chức các lớp hướng dẫn sử dung thư viện nâng cao; Thư ký tổ chuyên trách đảm bảo chất lượng; Hỗ trợ rà soát CSDL Môn học; Tham gia HDSDTV;
lethihuong@hcmussh.edu.vn
19   Lê Thế Anh Chuyên viên tổ phục vụ PVBĐ; Tổ chức và QL kho tài liệu phục vụ mượn về nhà; Làm thẻ thư viện cho bạn đọc; Kiểm kê tài liệu; BQTL; SHTL; Thống kê số liệu, báo cáo; Tham gia HDSDTV; Hỗ trợ rà soát CSDL Môn học
letheanh@hcmussh.edu.vn
20   Lê Vũ Ngọc Duyên Chuyên viên tổ phục vụ PVBĐ; Tổ chức và QL kho báo – tạp chí phục vụ đọc tại chỗ; Xử lý nghiệp vụ báo - tạp chí; Kiểm kê tài liệu; BQTL; Thống kê số liệu, báo cáo; Làm TML; BM bài trích B-TC; BQTL; Tham gia HDSDTV; Công tác Đoàn Thanh niên
levungocduyen@hcmussh.edu.vn
21  Phạm Thị Liên Chuyên viên tổ phục vụ PVBĐ; Tổ chức và QL kho tài liệu phục vụ đọc tại chỗ; Kiểm kê tài liệu; Thống kê số liệu, báo cáo định kỳ; BQTL; Tham gia HDSDTV; Hỗ trợ rà soát CSDL Môn học; Hỗ trợ làm các dịch vụ TT; Tham gia công tác marketing;  phamthilien@hcmussh.edu.vn
22  Lê Thị Nhuần Chuyên viên tổ phục vụ PVBĐ; Tổ chức và QL kho tài liệu phục vụ mượn về nhà; Kiểm kê tài liệu; Thống kê số liệu, báo cáo định kỳ; BQTL; Tham gia HDSDTV; Hỗ trợ rà soát CSDL Môn học; Hỗ trợ làm các dịch vụ TT; Tham gia công tác marketing;  lethinhuan@hcmussh.edu.vn
23  Nguyễn Thị Nức Chuyên viên tổ phục vụ PVBĐ; Tổ chức và QL kho tài liệu phục vụ mượn về nhà; Kiểm kê tài liệu; Thống kê số liệu, báo cáo định kỳ; BQTL; Tham gia HDSDTV; Hỗ trợ rà soát CSDL Môn học; Hỗ trợ làm các dịch vụ TT; Tham gia công tác marketing;
nguyenthinuc@hcmussh.edu.vn
24   Vũ Đình Thắng Chuyên viên tổ phục vụ

 PVBĐ; BM tài liệu điện tử; ; Tham gia công tác marketing; Tham gia HDSDTV; Hỗ trợ rà soát CSDL Môn học; Hỗ trợ làm các dịch vụ TT; Hỗ trợ kiểm kê tài liệu và BQTL; Thống kê số liệu, báo cáo; Công tác Đoàn Thanh niên

vudinhthang@hcmussh.edu.vn
25   Đỗ Thị Dung Chuyên viên tổ phục vụ PVBĐ; Phụ trách quầy tư vấn thông tin; BM tài liệu điện tử; tham gia công tác marketing; Tham gia HDSDTV; Hỗ trợ rà soát CSDL Môn học; Hỗ trợ làm các dịch vụ TT; Hỗ trợ kiểm kê tài liệu và BQTL;
dothidung@hcmussh.edu.vn
26  Trần Thị Kiều Trinh
Chuyên viên tổ phục vụ PVBĐ; tổ chức và QL kho báo – tạp chí phục vụ đọc tại chỗ; Xử lý nghiệp vụ báo - tạp chí; Kiểm kê tài liệu; BQTL; Thống kê số liệu, báo cáo; Làm TML; BM bài trích B-TC; Tham gia HDSDTV; Tham gia công tác marketing;

tranthikieutrinh@hcmussh.edu.vn
27   Phạm Huy Thắng Chuyên viên tổ phục vụ PVBĐ; BM tài liệu điện tử; ; Tham gia công tác marketing; Tham gia HDSDTV; Hỗ trợ rà soát CSDL Môn học; Hỗ trợ làm các dịch vụ TT; Hỗ trợ kiểm kê tài liệu và BQTL; Thống kê số liệu, báo cáo;
phamhuythang@hcmussh.edu.vn
28 Nguyễn Phú Hải  Tổ trưởng tổ IT Phụ trách QL cơ sở vật chất – Trang thiết bị TV: QL hệ thống mạng TV; QL server, client và các phần mềm TV; Phụ trách trực tiếp phần mềm Libol60s; Tư vấn BGĐ đề xuất các trang thiết bị; Backup dữ liệu tài liệu điện tử số hóa, download, tài liệu điện tử lưu chiểu; Tham gia công tác tập huấn, hướng dẫn sử dụng TV; Tổng hợp số liệu của tổ theo từng quý, học kỳ, năm; Công tác công đoàn TV;
nphai@hcmussh.edu.vn
29  Vũ Nguyên Anh Chuyên viên tổ IT  PVBĐ phòng TC ĐPT TD; Download tài liệu miễn phí trên mạng internet; Xây dựng các bộ sưu tập số theo chuyên đề; Lập trình phần mềm QL lượt ra vào của bạn đọc; Kiểm kê trang thiết bị TV; SHTL; Tham gia công tác tập huấn, hướng dẫn sử dụng TV; Thiết kế, đồ họa;
vunguyenanh@hcmussh.edu.vn
30 Lê Thị Xuân Diệu Chuyên viên tổ IT  QL phần mềm Virtua; QL website TV; Hỗ trợ CBTV các bộ phận cập nhật tin tức, sản phẩm thông tin,…lên website và thống kê, báo cáo theo yêu cầu của BGĐ và các bộ phận; Kiểm kê trang thiết bị TV; Tham gia công tác tập huấn, hướng dẫn sử dụng TV; Thiết kế, đồ họa;  lethixuandieu@hcmussh.edu.vn
31 Đặng Hoàng Duyên Chuyên viên tổ IT  PVBĐ tại phòng TCDL Đinh Tiên Hoàng; Download tài liệu miễn phí trên mạng internet; SHTL; Xây dựng các bộ sưu tập số theo chuyên đề; Kiểm kê trang thiết bị TV;   danghoangduyen@hcmussh.edu.vn
32  Nguyễn Thị Ngọc Bích Nhân viên  Phụ trách công tác vệ sinh tại thư viện cơ sở  Đinh Tiên Hoàng
nguyenthingocbich@hcmussh.edu.vn
33 Lê Thị Hồng Gấm Nhân viên  Phụ trách công tác vệ sinh tại thư viện cơ sở Thủ Đức
lethihonggam@hcmussh.edu.vn


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.