Tổ chức - nhân sự

I. Cơ cấu tổ chức của Thư viện Trường gồm :

1. Tổ chức Đảng và đoàn thể :

- Chi bộ Thư viện - GDTC.

- Công đoàn Thư viện Trường.

- Đoàn thanh niên.

2. Chính quyền :

- Giám đốc - phụ trách chung: Quản lý chung các hoạt động của Thư viện

- Phó giám đốc: Chỉ huy, điều khiển hoạt động Thư viện khi giám đốc giao phó

- Khổi nghiệp vụ - Thông tin thư mục: Thực hiện việc xây dựng, tổ chức quản lý, khai thác và phát triển nguồn tài nguyên thông tin về các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

- Khối phục vụ:

+Thực hiện các công tác liên quan trực tiếp đến người sử dụng thư viện

+ Phục vụ tại các phòng của 2 cơ sở:

* Cơ sở 1 Đinh Tiên Hoàng: Phòng đọc, phòng mượn, phòng báo – tạp chí, phòng tra cứu dữ liệu

* Cơ sở 2 Thủ Đức: Phòng đọc, phòng mượn, phòng báo – tạp chí, phòng tra cứu dữ liệu 2, phòng đa phương tiện; 

    + Thực hiện các dịch vụ thư viện; 

3. Sơ đồ cơ cấu tổ chức


 

 

II. Nhân sự

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ  CÔNG VIỆC PHỤ TRÁCH EMAIL
1  Bùi Thu Hằng Giám đốc  Quản lý (QL) chung các hoạt động của thư viện (TV); Xây dựng chiến lược phát triển của đơn vị; Lập kế hoạch hàng năm; Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch; Phụ trách chung công tác kiểm kê; Tổng hợp, báo cáo kết quả; Chỉ huy, điều khiển hoạt động nghiệp vụ, phục vụ; Phụ trách công tác nhân sự; phụ trách QL cơ sở vật chất; Xây dựng dự án (đề án), triển khai thực hiện DA; Phụ trách trực tiếp các phần mềm QLTV; Phụ trách công tác marketing; Phụ trách công tác download, SHTL, xử lý tài liệu và dữ liệu số hóa; Thống kê, tổng hợp số liệu báo cáo; Tham gia công tác giảng dạy, hướng dẫn sinh viên; Thành viên Ban chuyên trách công tác phục vụ bạn đọc - Hệ thống Thư viện ĐHQG-HCM
bthang@hcmussh.edu.vn
 2  Nguyễn Thị Thúy Phó giám đốc  Hỗ trợ Giám đốc QL, điều hành, kiểm tra và giám sát các hoạt động TV; Phụ trách công tác tổ chức các lớp hướng dẫn sử dụng tại TV; Phụ trách công tác bổ sung tài liệu; Phụ trách công tác chuyên môn nghiệp vụ; Phụ trách công tác thanh quyết toán dịch vụ có thu tại TV.
nguyenthithuy@hcmussh.edu.vn
 3  Nguyễn Thị Xuân Anh Chuyên viên chính  Phụ trách công tác bổ sung tài liệu; Phụ trách công tác chuyên môn nghiệp vụ; Phụ trách và tham gia trực tiếp vào công tác kiểm định và đảm bảo chất lượng; Tham gia công tác sở hữu trí tuệ của Nhà trường; Ủy viên Hội đồng Thư viện ĐHQG;..
nguyenthixuananh@hcmussh.edu.vn
 4  Lã Thị Thanh Phụng Tổ trưởng tổ thông tin  BM tài liệu số hóa; sửa dữ liệu BM; xây dựng cơ sở dữ liệu môn học (CSDLMH); quản lý file tài liệu nhận tặng; BM tài liệu nhận tặng, download trên internet; BM file luận văn nộp lưu chiểu; tổng hợp số liệu của tổ theo từng quý, năm
lathithanhphung@hcmussh.edu.vn
 5  Lê Thị Yến Chủ tịch công Đoàn  Xây dựng CSDLMH; số hóa tài liệu (SHTL); BM tài liệu tiếng Hoa; PVBĐ; công tác công đoàn; sửa file điện tử (PDF)
lethiyen@hcmussh.edu.vn
 6  Lê Quốc Khiêm Nhân viên  BM tài liệu điện tử; SHTL; sửa file đề tài NCKH; sửa file điện tử (PDF)
lequockhiem@hcmussh.edu.vn
7  Phí Thị Lan Nhân viên PVBĐ; BM tài liệu điện tử; công tác marketing; công tác công đoàn; thống kê số liệu, báo cáo
 
phithilan@hcmussh.edu.vn
8  Phạm Thị Thúy Hồng Nhân viên  PVBĐ; tóm tắt bài trích báo - tạp chí; sửa dữ liệu bài trích báo – tạp chí; download tài liệu miễn phí trên mạng internet; nghiệm thu TML
phamthithuyhong@hcmussh.edu.vn
9  Lê Thị Xuân Diệu Nhân viên  QL hệ thống mạng thư viện; QL server, client; QL phần mềm; QL cơ sở vật chất; thống kê, báo cáo; công tác công đoàn trường; công tác website trường; hỗ trợ cán bộ; QL website
lethixuandieu@hcmussh.edu.vn
 10  Lê Thị Thà Nhân viên  Thực hiện dịch vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu; backup dữ liệu scan và luận văn, luận án; tóm tắt bài trích báo - tạp chí
lethitha@hcmussh.edu.vm
11  Nguyễn Thị Hương Tổ trưởng tổ nghiệp vụ  XLKT tài liệu; sửa dữ liệu BM; tổ chức kho, Bảo quan tài liệu (BQTL); phục vụ bạn đọc (PVBĐ); lập danh mục sách mới
nguyenthihuong@hcmussh.edu.vn
12  Nguyễn Thị Hải Nhân viên  Xử lý kỹ thuật (XLKT) tài liệu; tham gia quá trình bổ sung tài liệu; sửa dữ liệu biên mục (BM); BM luận văn nộp lưa chiểu
 nguyenthihai@hcmussh.edu.vn
 13  Vũ Thị Dung Nhân viên  XLKT tài liệu; QL kho lưu; PVBĐ; kiểm kê sách; BQTL; giới thiệu tài liệu mới trên website và bản tin thư viện; sửa dữ liệu BM
vuthidung@hcmussh.edu.vn
14  Đoàn Thị Hường  Nhân viên  XLKT tài liệu; tham gia quá trình bổ sung tài liệu; sửa dữ liệu BM; phát hành sách - giáo trình; thu phí sử dụng internet; tổ chức các lớp hướng dẫn sử dung thư viện nâng cao
 
doanthihuong@hcmussh.edu.vn 
15  Nguyễn Thị Lài  Tổ trưởng tổ phục vụ PVBĐ; tổ chức và QL kho tài liệu phục vụ đọc tại chỗ; kiểm kê tài liệu; thống kê số liệu, báo cáo định kỳ; BQTL
 
nguyenthilai@hcmussh.edu.vn 
16 Phan Thanh Huệ  Nhân viên PVBĐ; tổ chức và QL kho tài liệu phục vụ đọc tại chỗ; SHTL; sửa dữ liệu bài trích báo - tạp chí; BQTL; kiểm kê tài liệu

phanthanhhue@hcmussh.edu.vn
17   Lê Thị Hương Nhân viên PVBĐ; tổ chức và QL kho tài liệu phục vụ mượn về nhà; làm thẻ thư viện cho bạn đọc; kiểm kê tài liệu; BQTL; thống kê số liệu, báo cáo; SHTL; thư ký tổ chuyên trách đảm bảo chất lượng
 
lethihuong@hcmussh.edu.vn
18   Phạm Thị Liên Nhân viên PVBĐ; tổ chức và QL kho tài liệu đọc tại chỗ; phát hành sách – giáo trình;  kiểm kê tài liệu; thống kê số liệu, báo cáo; BQTL; BM tài liệu điện tử
 
phamthilien@hcmussh.edu.vn
19   Lê Thị Nhuần Nhân viên PVBĐ; tổ chức và QL kho tài liệu mượn về nhà; BQTL; làm TML; kiểm kê tài liệu; thống kê số liệu, báo cáo
 
lethinhuan@hcmussh.edu.vn
20   Nguyễn Thị Nức Nhân viên PVBĐ; tổ chức và QL kho tài liệu mượn về nhà; BQTL; làm TML; SHTL
 
nguyenthinuc@hcmussh.edu.vn
21   Nguyễn Thị Thiết Nhân viên PVBĐ; tổ chức và QL kho báo – tạp chí phục vụ đọc tại chỗ; xử lý nghiệp vụ báo - tạp chí; kiểm kê tài liệu; BQTL; thống kê số liệu, báo cáo; làm TML; BM tài liệu điện tử; cập nhật bản tin điện tử trên website thư viện
 
nguyenthithiet@hcmussh.edu.vn
22   Đỗ Thị Dung Nhân viên PVBĐ; tổ chức và QL kho tài liệu đọc tại chỗ; kiểm kê tài liệu; thống kê số liệu, báo cáo; BQTL; BM tài liệu điện tử
 
dothidung@hcmussh.edu.vn
23   Nguyễn Thành Vinh Nhân viên Download tài liệu miễn phí trên internet; thống kê số liệu, báo cáo; công tác marketing; PVBĐ; xử lý tài liệu đa phương tiện
 
nguyenthanhvinh@hcmussh.edu.vn
24   Phạm Huy Thắng Nhân viên PVBĐ; BM tài liệu điện tử; sửa dữ liệu bài trích báo – tạp chí; SHTL
 
phamhuythang@hcmussh.edu.vn
25  Nguyễn Mạnh Hùng Nhân viên PVBĐ; download tài liệu miễn phí trên internet; BM tài liệu điện tử; công tác marketing; công tác công đoàn
 
nguyenmanhhung@hcmussh.edu.vn
26   Vũ Đình Thắng Nhân viên PVBĐ; tổ chức và QL kho tài liệu phục vụ mượn về nhà; làm thẻ thư viện cho bạn đọc; kiểm kê tài liệu; BQTL; thống kê số liệu, báo cáo; Số hóa tài liệu.
 
vudinhthang@hcmussh.edu.vn
27 Trần Thị Kiều Trinh Nhân viên PVBĐ; tổ chức và QL kho báo – tạp chí phục vụ đọc tại chỗ; xử lý nghiệp vụ báo - tạp chí; kiểm kê tài liệu; BQTL; thống kê số liệu, báo cáo; làm TML
 
tranthikieutrinh@hcmussh.edu.vn
28  Nguyễn Thị Ngọc Bích Nhân viên Phụ trách công tác vệ sinh tại thư viện cơ sở  Đinh Tiên Hoàng
 
nguyenthingocbich@hcmussh.edu.vn
29 Lê Thị Hồng Gấm Nhân viên Phụ trách công tác vệ sinh tại thư viện cơ sở Thủ Đức
 
lethihonggam@hcmussh.edu.vn


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.