Toạ đàm giới thiệu 5 tác phẩm về văn hoá, văn học nghệ thuật xuất bản năm 2016 của GS.TS Đinh Xuân Dũng

Ngày 12/7/2016, Thư viện Quốc gia Việt Nam đã phối hợp với Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Giám đốc Nhà xuất bản tổ chức buổi Toạ đàm giới thiệu 05 tác phẩm về văn hoá, văn học, nghệ thuật xuất bản năm 2016 của GS.TS Đinh Xuân Dũng.

Tại buổi Toạ đàm, Giáo sư đã giới thiệu đến đông đảo công chúng tham dự 05 tác phẩm, trong đó có 3 tác phẩm của tác giả là: Văn hoá - Văn nghệ và đời sống bộ độiVăn học - Tiếp nhận tác phẩm và suy nghĩ lý luận; Văn hoá và con người Việt Nam hôm nay - Mấy suy nghĩ từ thực tiễnvà 02 tác phẩm do tác giả chủ biên: Định hướng và những nội dung cơ bản của lý luận văn nghệ Việt Nam; Công tác tư tưởng - văn hoá trong xây dựng quân đội và chính trị.

Các tham luận trong buổi toạ đàm đều đi đến thống nhất về mặt giá trị lý luận và thực tiễn của 05 tác phẩm, đồng thời các đại biểu tham dự đánh giá cao sự nỗ lực và tâm huyết của GS.TS Đinh Xuân Dũng, những tác phẩm của Giáo sư thực sự là một tài liệu có giá trị về lý luận, thiết thực trong việc nghiên cứu, tìm hiểu về văn hoá, văn học, nghệ thuật Việt Nam đương đại.

Ảnh sự kiện

GS.TS Đinh Xuân Dũng phát biểu tại buổi Toạ đàm

Đoàn Chủ tịch điều hành buổi Toạ đàm


Tin và ảnh: Hùng Mạnh

Nguồn: http://lib.hcmussh.edu.vn

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.