PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG QUAN HỆ VỚI TÁI CƠ CẤU KINH TẾ, HỘI NHẬP QUỐC TẾ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG HIỆN NAY (với thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh)

 Tác giả: Hồ Bá Thâm nghiên cứu, biên soạn
 Nhà xuất bản: Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh
 Năm xuất bản: 2017
 Thư viện Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn TP. HCM
 Vị trí kho : Q9 - Kinh tế các nước (Phòng đọc, phòng mượn CS. Đinh Tiên Hoàng, CS. Thủ Đức)

Chuyên luận là tài liệu bổ ích cung cấp cho bạn đọc các vấn đề liên quan đến việc sử dụng nguồn nhân lực trong nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, hội nhập quốc tế hiện nay. Tập sách bao gồm 18 chương (chuyên đề) được sắp xếp thành 4 phần như sau:

Phần 1 – Vấn đề tái cấu trúc kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo động lực phát triển.

Phần 2 – Một số vấn đề phát triển nguồn nhân lực trong phát triển và hội nhập quốc tế.

Phần 3 – Vấn đề phát triển nguồn nhân lực phù hợp với tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng.

Phần 4 -  Một số vấn đề cần giải quyết về giáo dục – đào tạo nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực.

 

Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.