Lịch sử tư tưởng quân sự Việt Nam

Tác giả: Bộ Quốc phòng. Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia

Năm xuất bản: 2014

Số trang: gồm 5 tập

Thư viện trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM

Vị trí kho : T35(1) : Quân sự – Phòng đọc (Cơ sở Đinh Tiên Hoàng, Cơ sở Thủ Đức)


Bộ sách gồm 5 tập, là công trình khoa học nghiên cứu lịch sử tư tưởng quân sự Việt Nam qua các thời đại, từ buổi đầu dựng nước và giữ nước cho đến thời đại Hồ Chí Minh.

-       Lịch sử Tư tưởng quân sự Việt Nam - Tập I: Từ thế kỷ III Tr.CN đến thế kỷ XV

-       Lịch sử Tư tưởng quân sự Việt Nam - Tập II: Từ năm 1428 đến năm 1858

-       Lịch sử Tư tưởng quân sự Việt Nam -  Tập III: Từ năm 1858 đến năm 1945.

-       Lịch sử Tư tưởng quân sự Việt Nam - Tập IV: Từ năm 1945 đến năm 1975

-       Lịch sử Tư tưởng quân sự Việt Nam - Tập V: Tổng luận

Những vấn đề nêu ra ở 5 tập sách tuy không thể bao hàm được toàn bộ lịch sử tư tưởng quân sự Việt Nam qua các thời đại, nhưng đó là những nội dung quan trọng, nổi bật và có tính phổ quát nhất, được trình bày khái quát theo tiến trình lịch sử, để từ đó rút ra những kết luận, những đặc điểm chủ yếu của lịch sử tư tưởng quân sự Việt Nam.

Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.