Bộ Ngoại giao 70 năm xây dựng và phát triển 1945-2015

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia – sự thật

Năm xuất bản : 2016

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN TP. HCM

Vị trí tài liệu trong kho :  R4(1) = Chính trị : Phòng đọc (Cơ sở Đinh Tiên Hoàng, Cơ sở Thủ Đức)

Ngày 28/8/1945 Bộ Ngoại giao được thành lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp làm bộ trưởng. 70 năm xây dựng và trưởng thành, Bộ Ngoại giao đã có nhiều đóng góp quan trọng vào thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, bảo vệ độc lập, thống nhất đất nước, cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Cuốn sách “Bộ Ngoại giao 70 năm xây dựng và phát triển 1945-2015” được biên soạn với mong muốn xây dựng một bộ sách đầy đủ, hoàn thiện về lịch sử ngoại giao Việt Nam hiện đại, để tổng kết những chặng đường đã qua, đúc kết những bài học quý báu của nền ngoại giao cách mạng theo tư tưởng và phong cách Hồ Chí Minh. Bạn đọc sẽ tìm thấy những thông tin hữu ích, chưa từng được chính thức công bố về quá trình xây dựng và hoàn thiện tổ chức bộ máy của Bộ Ngoại giao, cũng như quá trình phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành của đội ngũ cán bộ Bộ Ngoại giao trong chặng đường lịch sử 70 năm qua.

Cuốn sách sẽ góp phần giúp các thế hệ cán bộ ngoại giao hôm nay và mai sau, nhất là các cán bộ trẻ, hiểu và tự hào hơn về chặng đường gian lao nhưng đầy vinh quang của các thế hệ đi trước, từ đó có thêm ý thức và động lực phấn đấu để đóng góp ngày càng tích cực hơn vào việc triển khai thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong thời ký mới.

Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.