CreateDate: 21/11/2017

Đoàn công tác của Thư viện Quốc gia Hàn Quốc đã đến thăm và làm việc tại Thư viện trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn

Chiều ngày 12/09/2017, đoàn công tác của Thư viện Quốc gia Hàn Quốc đã đến thăm và làm việc tại Thư viện trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-TP.HCM trong khuôn khổ khảo sát tình hình thực hiện dự án “Window on Korea” tại Thư viện.