CreateDate: 18/10/2018

Ngày hội Thư viện đồng hành cùng sinh viên lần VI năm 2018 với chủ đề “Bắt nhịp 4.0”.

Ngày 11-10-2018, đông đảo bạn đọc là cán bộ, giảng viên và sinh viên trong Hệ thống Đại học Quốc gia, TP. Hồ Chí Minh cùng đến tham dự Ngày hội Thư viện đồng hành cùng sinh viên lần VI năm 2018 với chủ đề “Bắt nhịp 4.0”.