CreateDate: 18/08/2017

Tọa đàm khoa học: “Những rào cản trong áp dụng dạy học trực tuyến tại Đại học Quốc gia TP. HCM”

Sáng ngày 5-5, Khoa Giáo dục phối hợp với phòng QLKH-DA tổ chức tọa đàm khoa học “Những rào cản trong áp dụng dạy học trực tuyến tại Đại học Quốc gia TP. HCM” do TS. Robert T. Connolly, Tổng giám đốc Công ty TNHH Tư vấn quản lý Giao lộ trình bày.