• CÁNH CHIM TRONG GIÓ : Tản mạn về điện ảnh

   Tác giả: Lê Hồng Lâm
   Nhà xuất bản: Thế giới
   Năm xuất bản: 2016
   Thư viện Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn TP. HCM
   Vị trí kho : V6(1) – Văn học Việt Nam (Phòng đọc, phòng mượn CS. Đinh Tiên Hoàng, CS. Thủ Đức)

 • HỢP TUYỂN VĂN HỌC CỔ ĐIỂN HÀN QUỐC

  Tác giả: Phan Thị Thu Hiền (chủ biên) ; Jeon Hye Kyung ... [và những người khác] dịch

  Nhà xuất bản: Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh

  Năm xuất bản: 2017

  Thư viện Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn TP. HCM

  Vị trí kho : V6(5T32) – Văn học Hàn Quốc (Phòng đọc CS. Thủ Đức)

 • Truyện Kiều chưa xong điều nghĩ…

  Tác giả: Phan Thị Thanh Thủy

  Nhà xb: Hội Nhà văn

  Năm xb: 2016

  Thư viện trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. HCM

  Vị trí tài liệu: V5(1) : Nghiên cứu văn học Việt Nam – Phòng đọc, phòng mượn (Cơ sở Đinh Tiên Hoàng, Cs. Thủ Đức)

 • Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ chính biên và tục biên

   

   Để phục vụ hoạt động học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên cử nhân tài năng của khoa nói riêng và giảng viên, học viên, sinh viên trong trường nói chung. Khoa Văn học và Ngôn ngữ vừa bổ sung ba bộ sách quý và có giá trị nghiên cứu rất lớn.

  Hiện ba bộ sách nói trên đang được lưu giữ tại phòng Nghiên cứu Hán Nôm, trực thuộc khoa Văn học và ngôn ngữ.  Mọi thông tin chi tiết về việc đọc tài liệu, xin mời bạn đọc liên hệ phòng Nghiên cứu Hán Nôm để được phục vụ.

   

 • Những người bạn cố đô Huế

   

    Để phục vụ hoạt động học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên cử nhân tài năng của khoa nói riêng và giảng viên, học viên, sinh viên trong trường nói chung. Khoa Văn học và Ngôn ngữ vừa bổ sung ba bộ sách quý và có giá trị nghiên cứu rất lớn.

  Hiện ba bộ sách nói trên đang được lưu giữ tại phòng Nghiên cứu Hán Nôm, trực thuộc khoa Văn học và ngôn ngữ.  Mọi thông tin chi tiết về việc đọc tài liệu, xin mời bạn đọc liên hệ phòng Nghiên cứu Hán Nôm để được phục vụ.

 • Portrait and Candid Photography Photo Workshop

   

   Author : Erin Manning

  Publisher: John Wiley & Sons

  Publication Date: 2012

  Thư viện Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM

  Vị trí tài liệu trong kho: W167 – Nghệ thuật (Phòng đọc cơ sở ĐTH, Thủ Đức)
 • Hạt giống đỏ

  Tác giả : Nhiều tác giả

  Nhà xuất bản: Tổng hợp TP. HCM

  Năm xuất bản : 2016

  Thư viện Trường ĐH KHXH&NV TP. HCM

  Vị trí tài liệu trong kho :  P3(1) – Lịch sử Việt Nam : Phòng đọc, phòng mượn (Cơ sở Đinh Tiên Hoàng, Cs. Thủ Đức)

 • PHƯƠNG NGỮ NAM BỘ - GHI CHÉP VÀ CHÚ GIẢI

  Tác giả: Nam chi Bùi Thanh Kiên

  Nhà xuất bản: Hội Nhà văn

  Năm xuất bản: 2015

  Thư viện Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM

  Vị trí tài liệu trong kho: V171.12 – Ngôn ngữ Việt (Phòng đọc ĐTH, Thủ Đức)

 • Góc Nhìn Sử Việt - Giai Thoại Và Sấm Ký Trạng Trình

  Tác giả: Phạm Đan Quế

  Nhà xuất bản: Khoa Học - Xã Hội

  Năm xuất bản : 2016

  Thư viện Trường ĐH KHXH&NV TP. Hồ Chí Minh

  Vị trí tài liệu trong kho: V3: Văn học dân gian – Phòng đọc, phòng mượn (Cơ sở Đinh Tiên Hoàng, C.s Thủ Đức)

 • Biển đảo tổ quốc tôi – Hợp tuyển thơ văn viết về biển đảo Việt Nam

  Nhà xuất bàn: Văn học

  Năm xuất bản: 2015

  THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐH KHXH&NV

  Vị trí tài liệu trong kho: Văn học Việt Nam : V6(1)  - Phòng đọc (cơ sở Đinh Tiên Hoàng, Thủ đức)

123