Hội sách Tp. HCM 2016: Ra mắt sách “Hệ giá trị Việt Nam...” và giao lưu với tác giả

Sách là sản phẩm của đề tài khoa học cấp Nhà nước KX.04.15/11-15 “Hệ giá trị Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế” (thuộc Chương trình KX.04/11-15 “Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2011-2015”) thực hiện trong ba năm 10/2011-10/2015. 

Nữ sinh đam mê Luật được 6 ĐH hàng đầu Mỹ, Anh chào mời

18 tuổi, từng đặt chân tới 17 quốc gia, được 6 trường ĐH chào đón… Thu Giang sẽ hoàn thành bằng cử nhân ở nước ngoài nhằm xây dựng nền tảng kiến thức chuyên sâu vững chắc để thực hiện những thay đổi mình mong muốn nhìn thấy trong thế giới quanh ta.