Giảng viên trẻ lập hội quán sách miễn phí cho sinh viên

Giảng viên Lê Văn Trung (25 tuổi, Khoa Xây dựng, Đại học Xây dựng miền Trung) đã biến không gian phòng ở gói gọn trong 25 m2 thành địa chỉ đọc sách miễn phí cho nhiều bạn sinh viên.

Buổi giới thiệu sách: “Đưa tin từ trái đất: Như thể hành tinh này quan trọng”

Đưa tin từ trái đất: Như thể hành tinh này quan trọng là nội dung cuốn sách chuyên khảo về Báo chí và cũng chính là chủ đề của buổi giới thiệu sách do Khoa Báo chí và Truyền thông tổ chức tại hội trường D201, ĐHKHXH&NV – ĐHQG-HCM.