Nghiệm thu cơ sở Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Thực thi quyền tác giả và quyền liên quan trong hoạt động thông tin – thư viện ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp”

Thực hiện Hợp đồng số 14/HĐNCKH-KHCNM ngày 04/01/2013 giữa Thư viện quốc gia Việt Nam (TVQG) và Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giao cho TVQG chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu cấp Bộ, ngày 9/122014, TVQG đã tổ chức nghiệm thu cơ sở đề tài nghiên cứu cấp Bộ "Thực thi quyền tác giả và quyền liên quan trong hoạt động thông tin - thư viện ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp" do TS. Lê Văn Viết làm chủ nhiệm.

Quán quân Olympic tiếng Anh kể chuyện chinh phục ngoại ngữ

Đạt điểm IELTS 7.5, giành giải quán quân cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ Đoàn do T.Ư Đoàn tổ chức, Đỗ Thu Thủy (SN 1990) không tự mãn với những gì đạt được.