Nâng cao kĩ năng mềm cho sinh viên khi gia nhập cộng đồng ASEAN qua các mô hình dịch vụ Công tác xã hội

Sáng 26–11–2015, hội thảo “Xây dựng mô hình dịch vụ Công tác xã hội (CTXH) nhằm nâng cao kỹ năng xã hội của sinh viên khi Việt Nam gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN” đã diễn ra tại Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM.