Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Ui-Hwa: “Học tập là nghĩa vụ và ước mơ của chính các bạn - thế hệ trẻ của Việt Nam”

“Học tập là nghĩa vụ và ước mơ của chính các bạn - thế hệ trẻ của Việt Nam”, đó là chia sẻ của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Ui-Hwa với sinh viên trong chuyến thăm và nói chuyện tại Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM ngày 20-3-2015.

Buổi giới thiệu sách: “Đưa tin từ trái đất: Như thể hành tinh này quan trọng”

Đưa tin từ trái đất: Như thể hành tinh này quan trọng là nội dung cuốn sách chuyên khảo về Báo chí và cũng chính là chủ đề của buổi giới thiệu sách do Khoa Báo chí và Truyền thông tổ chức tại hội trường D201, ĐHKHXH&NV – ĐHQG-HCM.

Quan tâm giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ

Ban Bí thư vừa yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030.