Đoàn công tác của Thư viện Quốc gia Hàn Quốc đã đến thăm và làm việc tại Thư viện trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn

Chiều ngày 12/09/2017, đoàn công tác của Thư viện Quốc gia Hàn Quốc đã đến thăm và làm việc tại Thư viện trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-TP.HCM trong khuôn khổ khảo sát tình hình thực hiện dự án “Window on Korea” tại Thư viện.

Chợ truyền thống Việt Nam qua tư liệu văn bia

Chợ là nơi giao lưu kinh tế, văn hóa - xã hội thường xuyên giữa các địa phương để đáp ứng những nhu cầu sinh hoạt của người dân, đồng thời góp phần củng cố mối liên hệ cộng đồng cư dân của nhiều địa phương trong vùng trong xã hội Việt Nam từ hàng trăm năm nay, và là đối tượng nghiên cứu của nhiều học giả trong và ngoài nước.