Triển lãm tư liệu: “Đất nước - 70 năm một chặng đường”

Chào mừng 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2015), nhằm khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức các hoạt động kỷ niệm và giao Thư viện Quốc gia Việt Nam chủ trì, phối hợp với Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước thực hiện Triển lãm tư liệu: “Đất nước - 70 năm một chặng đường”.

9X Việt lọt top 20 xuất sắc nhất Mỹ về thành tích học tập 2015

Sang Mỹ trong lúc gia đình lao đao vì căn bệnh của cha, Hoàng Quân và mẹ trải qua những tháng ngày “địa ngục”. Để trang trải chi phí sinh hoạt, cả hai rải đơn xin việc hàng loạt nhưng vì không biết tiếng Anh, không một tiệm tạp hóa nào nhận họ.