Tọa đàm khoa học: Tác gia cổ điển Việt Nam qua công trình của các nhà nghiên cứu Đông Á hiện đại

Sáng ngày10/5/2016, tại Trường Đại học KHXH&NV đã diễn ra tọa đàm khoa học chủ đề "Tác gia cổ điển Việt Nam qua công trình của các nhà nghiên cứu Đông Á hiện đại" do Nhóm nghiên cứu Hán học phối hợp cùng phòng QLKH-DA tổ chức. 

Hội nghị Thư viện số ASEAN lần thứ 2

Từ ngày 17-19/5/2016, Hội nghị Thư viện số ASEAN (ADL) lần thứ 2 đã diễn ra tại Thư viện Quốc gia (TVQG) Singapore, với sự tham dự của các đại biểu đến từ 10 quốc gia ASEAN.

Bế tắc ở giảng đường: Tại sao?

Đạt ước mơ vào đại học, những tưởng cánh cửa vào đời rộng mở với nhiều bạn trẻ khi trở thành sinh viên. Nhưng không ít bạn lại gặp khủng hoảng, bế tắc từ lúc này…

ĐẠO LÀM QUAN

Cuốn sách “Đạo làm Quan” trình bày một cách sâu sắc về đạo làm quan như: làm quan như thế nào, bản lĩnh cầm quyền vì dân của người làm quan, những khó khăn lúng túng của cán bộ liêm chính, trong sạch; tăng cường tu dưỡng đạo đức, chống thoái hóa. Mổ xẻ tâm lý thối nát của quan chức trong Đảng và chính quyền.