Tính đến ngày 17/06/2016, kho tài liệu của thư viện có 206.448  bản tài liệu, tương ứng với 86.224 nhan đề đủ các môn loại về các ngành KHXH & NV.  

Tài liệu điện tử gồm có: 3.981 bản (tương ứng với 2.328 tên tài liệu). Trong đó có: 3.846 đĩa CD-ROM, VCD, DVD (tương ứng với 2.204 nhan đề), 112 băng cassette (tương ứng với 104 nhan đề) và 23 băng video (tương ứng với 20 nhan đề); và các cơ sở dữ liệu (CSDL), bao gồm: các CSDL thư mục (như: CSDL SACH, CSDL BAO-TAPCHI, CSDL LUANAN, CSDL DETAINGHIENCUUKHOAHOC, CSDL TLĐAPHUONGTIEN, CSDL tóm tắt bài trích báo-tạp chí); 01 CSDL toàn văn do thư viện tự tạo lập: CSDL TAILIEUSOHOA; 03 CSDL toàn văn (đã mua) như: CSDL toàn văn BAOCAOKHOAHOC, CSDL THUVIENDIENTU, CSDL TAPCHITIENGANH. 

Trong đó:

- CSDL thư mục gồm  89.737 biểu ghi/phản ánh 207.569 bản tài liệu, gồm:

+ CSDL SACH: 81.429 biểu ghi/phản ánh 194.152 bản sách;

      + CSDL luận văn: 4.877 biểu ghi/phản ánh  7.616 bản;

+ CSDL đề tài nghiên cứu khoa học: 1.103 biểu ghi/phản ánh 1.820 bản;

      + CSDL tài liệu điện tử: 2.328 biểu ghi/phản ánh 3.981 bản.

* Kho báo – tạp chí bao gồm:

-72 tên báo và phụ san (trong đó tiếng Viêt: 62 loại, tiếng Anh: 07 loại, tiếng Pháp: 01 loại, tiếng Trung: 01 loại, tiếng Nga: 01 loại).

-593 tên tạp chí, tập san (lưu + sử dụng thường xuyên), trong đó Tiếng Việt: 194 loại, tiếng Anh: 247 loại, tiếng Pháp: 69 loại, tiếng Nga: 78 loại, tiếng Đức: 04 loại, tiếng Nhật: 01 loại;

- 234 tài liệu chuyên đề phục vụ nghiên cứu.

   * Kho tài liệu tại cơ sở Đinh Tiên Hoàng:

102.277 bản, trong đó kho đọc: 65.475 bản, kho giáo trình: 2.235 bản, kho mượn: 29.858 bản, kho hạn chế: 4.709 bản.

   * Kho tài liệu tại cơ sở Thủ Đức:

102.130 bản, trong đó kho đọc: 34.881 bản, kho mượn: 39.266 bản, kho giáo trình: 13.938 bản, kho lưu:19.898 bản , Trung tâm Tư liệu Hán học Đài Loan: 1.059 bản, Phòng tham khảo Hàn Quốc: 2.790 bản.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.