Tính đến ngày 16/06/2018, kho tài liệu của thư viện có 215.237 bản tài liệu, tương ứng với 94.850 nhan đề đủ các môn loại về các ngành KHXH & NV. Tài liệu điện tử gồm có: 4.121 bản (tương ứng với 2.764 tên tài liệu).

Trong đó có: 3.988 đĩa CD-ROM, VCD, DVD (tương ứng với 2.641 nhan đề), 112 băng cassette (tương ứng với 104 nhan đề) và 21 băng video (tương ứng với 19 nhan đề); và các cơ sở dữ liệu (CSDL), bao gồm:

Các CSDL thư mục (như: CSDL SACH, CSDL BAO-TAPCHI, CSDL LUANAN, CSDL DETAINGHIENCUUKHOAHOC, CSDL TLĐAPHUONGTIEN, CSDL tóm tắt bài trích báo-tạp chí); 01 CSDL toàn văn do thư viện tự tạo lập: CSDL TAILIEUSOHOA; 03 CSDL toàn văn (đã mua) như: CSDL toàn văn BAOCAOKHOAHOC, CSDL THUVIENDIENTU, CSDL TAPCHITIENGANH.

Trong đó:

- CSDL thư mục gồm 94.850 biểu ghi/phản ánh 214.400 bản tài liệu, gồm:

+ CSDL SACH: 85.971 biểu ghi/phản ánh 200.414 bản sách;

+ CSDL luận văn: 4.803 biểu ghi/phản ánh 7.785 bản;

+ CSDL đề tài nghiên cứu khoa học: 1.184 biểu ghi/phản ánh 1.935 bản;

+ CSDL tài liệu điện tử: 2.892 biểu ghi/phản ánh 4.266 bản.

* Kho báo – tạp chí bao gồm:

53 tên báo và phụ san (trong đó tiếng Viêt: 51 loại, tiếng Anh: 01 loại, tiếng Nga: 01 loại).

529 tên tạp chí, tập san (lưu + sử dụng thường xuyên), trong đó Tiếng Việt: 128 loại, tiếng Anh: 249 loại, (tạp chí do JDP tài trợ: 196 loại), tiếng Pháp: 69 loại, tiếng Nga: 78 loại, Tiếng Đức: 4 loại, Tiếng Nhật: 1 loại

303 tài liệu chuyên đề phục vụ nghiên cứu.

* Kho tài liệu tại cơ sở Đinh Tiên Hoàng:

101.656 bản, trong đó

Kho đọc: 64.721 bản,

Kho giáo trình: 2.253 bản,

Kho mượn: 29.968 bản,

Kho hạn chế: 4.714 bản.

* Kho tài liệu tại cơ sở Thủ Đức:

106.207 bản, trong đó

Kho đọc: 40.450 bản,

Kho mượn: 25.524 bản,

Kho giáo trình: 13.986 bản,

Kho lưu:19.984 bản ,

Phòng tham khảo Hàn Quốc: 5.061 bản.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.