1. Thông báo tuyển dụng
2. Sơ yếu lý lịch
3. Phiếu yêu cầu tài liệu
4. Thống kê chứng từ thu phí dịch vụ phòng tra cứu dữ liệu_theo ngày
5. Bảng định mức thu các dịch vụ thư viện
6. Phiếu đăng ký dịch vụ thông tin thư mục
7. Giấy xác nhận của chủ đề tài
8. Chứng từ dịch vụ thông tin thư mục
9. Bảng định mức thu phí dịch vụ thông tin thư mục
10. Phiếu đăng ký làm thẻ
11. Chứng từ thu phí làm thẻ
12. Biên nhận lấy thẻ
13. Thẻ thư viện
14. Danh sách đăng ký lớp huấn luyện sử dụng phòng Đa phương tiện
15. Danh sách nhận thẻ đa phương tiện
16. Thông báo về việc tổ chức Hội nghị bạn đọc
17. Giấy mời bạn đọc
18. Giấy mời cán bộ - giảng viên
19. Báo cáo Hội nghị
20. Kế hoạch tổ chức Hội nghị bạn đọc
21. Giấy đề nghị cấp kinh phí
22. Bảng thanh toán kinh phí
23. Phiếu trưng cầu ý kiến
24. Thông báo về việc tổ chức Triển lãm
25. Báo cáo Triển lãm
26. Kế hoạch tổ chức Triển lãm
27. Phiếu trưng cầu ý kiến bạn đọc
28. Phiếu điều tra bạn đọc
29. Phiếu điếu tra cán bộ
30. Phiếu thăm dò trên website
31. Hộp thư phản hồi
32. Tổng hợp thu phí dịch vụ hàng tháng
33. Bảng tổng hợp thống kê thu-chi dịch vụ
34. Bảng kê khai các hóa đơn có thu của thư viện
35. Bảng báo cáo thu dịch vụ của từng phòng
36. Bảng báo cáo tổng hợp thu các dịch vụ của thư viện
37. Tờ trình quy định các loại phí dịch vụ của thư viện
38. Chứng từ phạt trễ hạn

39.Phiếu quy định thay đổi các loại phí dịch vụ

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.