Phổ biến thông tin chọn lọc (Viết tắt theo tiếng Anh là SDI: Selective Dissemination of Information) là dịch vụ cung cấp các thông tin có nội dung và hình thức đã được xác định từ trước một cách chủ động và định kỳ tới người dùng tin.

Các bước triển khai dịch vụ SDI như sau:

- Người dùng tin chuyển tới thư viện nhu cầu của họ.

- Sau khi tiếp nhận nhu cầu của người dùng tin, cán bộ thư viện sẽ chỉnh lý và xây dựng nhu cầu tin (profile) hoặc xây dựng biểu thức tìm tương ứng với mỗi người dùng tin. Trong quá trình này, giữa cán bộ thư viện và người dùng tin cần tiến hành trao đổi thông tin với nhau để biểu thức tìm được xây dựng có khả năng phản ánh một cách chính xác nhất nhu cầu của người dùng tin.

- So sánh để xác định các tập hợp tương ứng với nhau theo kiểu từng cặp giữa mỗi profile và các chỉ số của tài liệu, nhằm chọn ra những thông tin phù hợp với mỗi người dùng tin.

- Sau khi chuyển thông tin cho người dùng tin, cán bộ thư viện sẽ thu nhận các thông tin phản hồi của người dùng tin về hiệu quả của dịch vụ, đánh giá các sản phẩm thông tin mà dịch vụ cung cấp có phù hợp với nhu cầu của người dùng tin hay không và phù hợp ở mức độ nào.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.