Các quy trình nghiệp vụ

1.  Quy trình bổ sung tài liệu

2.  Quy trình xử lý kỹ thuật tài liệu

3.  Quy trình xử lý kỹ thuật báo - tạp chí

4.  Quy trình phục vụ tại phòng tra cứu dữ liệu & phòng đa phương tiện

5.  Quy trình phục vụ phòng đọc

6.  Quy trình phục vụ mượn tài liệu về nhà

7.  Quy trình phục vụ phòng báo – tạp chí

8.  Quy trình phục vụ tài liệu điện tử toàn văn

9.  Quy trình tổ chức, quản lý tài liệu của các kho

10. Quy trình kiểm kê tài liệu

11. Quy trình bảo quản tài liệu

12. Quy trình số hóa tài liệu

13. Quy trình cập nhật thông tin trên website

14. Quy trình xuất bản bản tin điện tử

15. Quy trình thực hiện dịch vụ cung cấp thông tin

16. Quy trình biên soạn, xuất bản thư mục

17. Quy trình hướng dẫn bạn đọc sử dụng thư viện

18. Quy trình tổ chức lớp huấn luyện sử dụng phòng đa phương tiện

19. Quy trình in ấn tài liệu (Biểu mẫu đính kèm: Bảng kê chi tiết thu tiền phí dịch vụ (hàng ngày);  Bảng định mức thu các dịch vụ tại TV trường)

20. Quy trình quản lý các loại phí dịch vụ tại thư viện (Biểu mẫu đính kèm: Bảng tổng hợp thu phí dịch vụ (hàng tháng)Bảng tổng hợp thống kê thu – chi dịch vụBảng kê khai về nội dung các hoạt động có thu của thư việnBảng báo cáo thu dich vụ của từng phòngBảng báo cáo tổng hợp thu các dịch vụ thư viện; Tờ trình các hoạt động có thu của thư viện

21. Quy trình thu và quản lý phí trễ hạn trả tài liệu và phí bồi thường mất tài liệu

22. Quy trình quản lý phí dịch vụ Thông tin – thư mục

23. Quy trình tổ chức triển lãm tài liệu (Biểu mẫu đính kèm: Thông báoGiấy mờiBáo cáoKế hoạch tổ chức triển lãmGiấy đề nghị cấp kinh phíPhiếu trưng cầu ý kiến)

24. Quy trình tổ chức hội nghị, hội thảo

25. Quy trình lấy ý kiến phản hồi của người sử dụng thư viện (Biểu mẫu đính kèm: Phiếu điều traPhiếu thăm dò trên websiteHộp thư phản hồi)

26. Quy trình làm thẻ thư viện

27. Quy trình tuyển dụng nhân sự

28. Quy trình bổ sung giáo trình, tài liệu tham khảo theo chương trình đào tạo

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.