Thông tin liên lạc

Thông tin liên lạc

Ø      E-mail thư viện: thuvien@hcmussh.edu.vn

 

1. Ban Giám đốc: A012

Ø     Giám đốc: ThS. Bùi Thu Hằng

  • E-mail: bthang@hcmussh.edu.vn
  • Điện thoại:  (+84) (028) 38293828 (124)

Ø   Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Thúy

  • E-mail: nguyenthithuy@hcmussh.edu.vn
  • Điện thoại: (028) 39105581

2. Phòng Nghiệp vụ - Thông tin thư mục: A011

  • Điện thoại: (+84) (028) 38293828 (125)

 

3. Phòng mượn: A013

4. Phòng đọc: A015

5. Phòng Báo - Tạp chí: A115

6. Phòng Tra cứu dữ liệu: A010

7. Cơ sở Thủ Đức:
Điện thoại: (028) 37242720 (306)

8. Bàn tư vấn thông tin: (028) 37246028.


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.