• Portrait and Candid Photography Photo Workshop

   

   Author : Erin Manning

  Publisher: John Wiley & Sons

  Publication Date: 2012

  Thư viện Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM

  Vị trí tài liệu trong kho: W167 – Nghệ thuật (Phòng đọc cơ sở ĐTH, Thủ Đức)
 • Hạt giống đỏ

  Tác giả : Nhiều tác giả

  Nhà xuất bản: Tổng hợp TP. HCM

  Năm xuất bản : 2016

  Thư viện Trường ĐH KHXH&NV TP. HCM

  Vị trí tài liệu trong kho :  P3(1) – Lịch sử Việt Nam : Phòng đọc, phòng mượn (Cơ sở Đinh Tiên Hoàng, Cs. Thủ Đức)

 • PHƯƠNG NGỮ NAM BỘ - GHI CHÉP VÀ CHÚ GIẢI

  Tác giả: Nam chi Bùi Thanh Kiên

  Nhà xuất bản: Hội Nhà văn

  Năm xuất bản: 2015

  Thư viện Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM

  Vị trí tài liệu trong kho: V171.12 – Ngôn ngữ Việt (Phòng đọc ĐTH, Thủ Đức)

 • Góc Nhìn Sử Việt - Giai Thoại Và Sấm Ký Trạng Trình

  Tác giả: Phạm Đan Quế

  Nhà xuất bản: Khoa Học - Xã Hội

  Năm xuất bản : 2016

  Thư viện Trường ĐH KHXH&NV TP. Hồ Chí Minh

  Vị trí tài liệu trong kho: V3: Văn học dân gian – Phòng đọc, phòng mượn (Cơ sở Đinh Tiên Hoàng, C.s Thủ Đức)

 • Biển đảo tổ quốc tôi – Hợp tuyển thơ văn viết về biển đảo Việt Nam

  Nhà xuất bàn: Văn học

  Năm xuất bản: 2015

  THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐH KHXH&NV

  Vị trí tài liệu trong kho: Văn học Việt Nam : V6(1)  - Phòng đọc (cơ sở Đinh Tiên Hoàng, Thủ đức)

 • Tháng ngày tôi sống với những người cộng sản

  Tác giả: Thanh Nghị.

  Nhà xb: Trẻ.

  Năm xb: 2015.

  Thư viện trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. HCM.

  Vị trí tài liệu trong kho: V6(1) : Văn học Việt Nam : Phòng đọc (Cơ sở Đinh Tiên Hoàng, Cs. Thủ Đức.)

 • Tiếng rao đêm

  Tác giả: Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân.

  Nhà xb: Hồng Đức.

  Năm xb: 2015.

  Thư viện trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. HCM.

  Vị trí tài liệu trong kho: V6(1) : Văn học Việt Nam : Phòng đọc (Cơ sở Đinh Tiên Hoàng, Cs. Thủ Đức.)

 • Là bóng hay là hình

   

  Tác giả: Fyodor Dostoevsky

  Dịch giả: Đinh Đắc Phú

  Nhà xb: Văn học

  Năm xb: 2015

  Thư viện trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. HCM

  Vị trí tài liệu trong kho: V6(4N2)-44 : Văn học Nga : Phòng đọc, phòng mượn (Cơ sở Đinh Tiên Hoàng, Cs. Thủ Đức)

 • Đột nhiên có tiếng gõ cửa

  Tác giả: Etgar Keret

  Người dịch: Lê Đình Chi

  Nhà xuất bản: Lao động

  Năm xuất bản: 2015

  Thư viện trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM

  Vị trí tài liệu trong kho : V6(I3)-44 : Văn học các nước : Phòng đọc, phòng mượn (Cơ sở Đinh Tiên Hoàng, Cs. Thủ Đức)

 • NGƯỜI BỊ CIA CƯA CHÂN SÁU LẦN

  Tác giả: Mã Thiện Đồng
  Nhà xuất bản:  Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh
  Năm xuất bản:  2006

  THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐH KHXH&NV

  Vị trí tài liệu trong kho:  V6(1) : Văn học Việt Nam- Phòng đọc và phòng mượn (cơ sở Đinh Tiên Hoàng, cơ sở Thủ đức)

123