• Dẫn luận về con người

  Tác giả: Ronald de Sousa, Veronique Mottier, Jonathan K. Foster, Daniel M. Haybron.

  Nhà xuất bản: Hồng Đức

  Năm xuất bản: 2016

  Thư viện Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn TP. HCM

  Vị trí kho : Y3 : Triết học – Phòng đọc (Cơ sở Đinh Tiên Hoàng, Cs. Thủ Đức)

 • Nữ giới Phật giáo Việt Nam: Truyền thống và hiện đại

   Tác giả : Nhiều tác giả

  Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia TP. HCM

  Năm xuất bản : 2016

  Thư viện Trường ĐH KHXH&NV TP. HCM

  Vị trí tài liệu trong kho :  X35 – Phật giáo : Phòng đọc, phòng mượn (Cơ sở Đinh Tiên Hoàng, Cs. Thủ Đức) 

 • Bờ giải thoát

  Tác giả: Ni sư Thích Nữ Giác Liên

  Nhà xuất bản: Phương đông

  Năm xuất bản: 2014

  Thư viện Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM

  Vị trí tài liệu trong kho: X35 – Tôn giáo (Phòng đọc cơ sở ĐTH, cơ sở Thủ Đức)

 • TƯ TƯỞNG VIỆT NAM

  Tác giả: TS. Hunh Công Bá 

  Nhà xuất bản: Thuận Hóa

  Năm xuất bản: 2015

  Thư viện Trường Đại học KHXH&NV TP. Hồ Chí Minh

  Vị trí tài liệu trong kho: Y3(1) : Triết học – Phòng đọc (Cơ sở Đinh Tiên Hoàng, Cs. Thủ Đức)

 • Góp phần tìm hiểu tư tưởng triết học Nguyễn Trãi

  Tác giả: Doãn Chính, Bùi Trọng Bắc.

  Nhà xb: Chính trị Quốc gia – Sự thật.

  Năm xb: 2015

  Thư viện trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. HCM

  Vị trí tài liệu trong kho: Y3(1) : Triết học : Phòng đọc, phòng mượn (Cơ sở Đinh Tiên Hoàng, Cs. Thủ Đức)

 • Lịch sử triết học phương Đông

   

  Tác giả: Doãn Chính.

  Nhà xb: Chính trị Quốc gia – Sự thật.

  Năm xb: 2015.

  Thư viện trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. HCM.

  Vị trí tài liệu trong kho: Y3 : Triết học : Phòng đọc (Cơ sở Đinh Tiên Hoàng).

 • Trò chơi hữu hạn và vô hạn : Góc nhìn cuộc sống qua lăng kính trò chơi và các khả năng

   

  Tác giả: James P. Carse 

  Nhà xb: Hồng Đức

  Năm xb: 2015

  Thư viện trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. HCM

  Vị trí tài liệu trong kho: Y21: Triết học : Phòng đọc, phòng mượn (Cơ sở Đinh Tiên Hoàng, Cs. Thủ Đức)

 • Hành trình về phương Đông

     Tác giả : Baird T. Spalding

  Năm xuất bản : 2014

  Nhà xuất bản: Văn hóa - Thông tin

  Thư viện trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn Tp. Hồ Chí Minh

  Vị trí tài liệu trong kho : X39 - Tôn giáo : Phòng đọc (cơ sở Đinh Tiên Hoàng)

 • Lời người Mandi hiện đại

  Tác giả: Nguyễn Văn Vĩnh  

  Nhà xuất bản: Tri thức

  Năm xuất bản: 2013

  Thư viện trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM

  Vị trí tài liệu trong kho : P52(1) : Dân tộc học – Phòng đọc và phòng mượn(Cơ sở Đinh Tiên Hoàng, C.s Thủ Đức)

 • Các nữ triết gia trong lịch sử nhân loại

  Tác giả : Phan Quang Định biên dịch.

  Năm xuất bản : 2015

  Nhà xuất bản: Hồng Đức

  Thư viện trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn Tp. Hồ Chí Minh

  Vị trí tài liệu trong kho: Y3 : Lịch sử Triết học - Phòng đọc và Phòng mượn (Cs. Đinh Tiên Hoàng, Cs.Thủ Đức)

123